TOPLANTI VE DUYURULAR

Kardiyak MR: Kime, Ne zaman, Nasıl

Kardiyak MR: Kime, Ne zaman, Nasıl                                                                 30.03.2022

Saat

Konu

19:00-19:05

Açılış

19:05-19:30

Koroner sendromlarda Kardiyak MR

19:30-20:00

Miyokardiyal Canlılığın Değerlendirilmesinde Kardiyak MR

20:00-20:30

Miyokardit ve Kardiyomiyopatilerde Kardiyak MR

Moderatör:

Prof. Dr. Mecit Kantarcı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Hasan Yiğit

Prof. Dr. Selen Bayraktaroğlu

Prof. Dr Enbiya Aksakal