TOPLANTI VE DUYURULAR

Bildiri Sistemi Açılmıştır

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı

10-12 Mayıs 2018, Ankara Sheraton Otel - Bildiri Sistemi Açılmıştır

http://tmrd2018.org/bildiri.php