Dersler ve Ders Paketleri

DERS ARAMA

Başlık

Durum

Beyin Tümörlerinde Olgularla Güncel Radyolojik Yaklaşımlar-Nail Bulakbaşı

Beyin Tümörlerinde Postoperatif Takip Görüntüleme-Cem Çallı

Bos Görüntüleme-Oktay Algın

Demansta Görüntüleme-Kamil Karaali

Edİnsel Toksİk Ensefalopatİ-Alpay ALKAN

İntrakranial Damar Duvarı Ve Karotis Plak Görüntüleme-Ercan Karaarslan

Miyelopati'de Ayırıcı Tanı-Fazıl Gelal

Ms Dişi Santral Sinir Sistemi Otoimmun Patolojileri-Onur Öner

Multipl Sklerozda Güncel Yaklaşımlar-Fazıl Gelal

Posterior Fossanin Kistik Malformasyonları Konjenital Spinal Anomaliler-Korgün KORAL

Baş Ağrısında Radyolojik Yaklaşımlar-Yelda Özsunar

Beyin Nonneoplastik Kistik Lezyonlar-Özkan Ünal

Beyin Tümörlerinde Genetik Kavramlar Ve Evreleme-Nail Bulakbaşı

Erişkinlerde Enflamatuar Ensefalopati - İzlem İzbudak

Spinal Kanal Tümörleri-Ömer Kitiş.mp4

İntrakranyal Hipotansiyon-Hipertansiyon - Mustafa Fazıl Gelal

Olgularla Beyin Sapı Lezyonları-Gül Hatipoğlu mp4

Yüksek Dereceli Tümörlerde Postop Takip Görüntüleme - Ayşe Aralaşmak

​​Nöroradyolojide Yeni İleri Tanı Yöntemleri - Yelda Özsunar Dayanır

Beyinde Paramanyetik Kontrast Madde Birikimi - Feride Kural Rahatlı

Bos Akım Mrg-Normal Basınçlı Hidrosefali-Murat Uçar

MR Anjiografi, Nöroradyolojide Yeni Uygulamalar

Multiparametrıc MRI in Neuro-Oncology Trıcks And Tıps-Common Brain Tumors Differential Diagnosis- Konstantin Kenigsberg

Toksik Metabolik Hastalıklar - Alpay Alkan

MR Anjiografi Nörolojide Yeni Uygulamalar- Ercan Karaarslan

Spinal Vasküler Lezyonlar- Osman Kızılkılıç

Hipoksik İskemik Ensefalopati- Kamil Karaali

Konjenital Spinal Anomaliler-Korgün Koral

Posterior Fossa Kistik Lezyonları-Murat Uçar

Ekstraaksiyel Kitle Lezyonları-Tülin Yıldırım

Konjenital Beyin Malformasyonları-Aylin Tekeş

Fakomatozlar Nörokutanöz Sendromlar-Yaşar Bükte

Spinal Enfeksiyonlar Tanıda İpuçları Ve Yanılgılar-Nil Tokgöz

Olgularla Nöroradyoloji-Ali Murat Koç

Yaşlanan Beyin Mrg Biyomarkerlar-Banu Alıcıoğlu

Arteriyel İskemi-Gül Hatipoğlu

Beyaz Cevher Lezyonlarında Ayırıcı Tanı-Murat Uçar

Beyin Tümörlerinde Tedavi Öncesi Değerlendirme-Nail Bulakbaşı

Beyin Tümörlerinde Tedavi Sürecinde Görüntüleme- Fazıl Gelal