Dersler ve Ders Paketleri

DERS ARAMA

Başlık

Durum

İskemik Kalp Hastalıklarında MR Görüntüleme-Erkan Yılmaz

İstemik Olmayan Kalp Hastalıkları-Tuncay Hazırolan

Miyokardiyal Demir Yükünün Değerlendirilmesi Ve Mapping -Hasan Yiğit

Kardiyak Kitleler-Memduh Dursun

Kardiyak Kitleler-Memduh Dursun

Kardiyak T1-T2 Mapping- Mecit Kantarcı

Konjenital Kardiyak Malformasyonlarda Mrg-Özlem Barutçu

İskemik Kalp Hastalıkları-Uğur Bozlar

Kardiyak MR-Hasan Yiğit

BT-RADS-Rahşan GÖÇMEN