YÖNETİM KURULU

TMRD YÖNETİM KURULU
BaşkanDr. Şükrü Mehmet ERTÜRK
Başkan VekiliDr. Mecit KANTARCI
Genel SekreterDr. Tülin YILDIRIM
Mali SekreterDr. Mustafa SEÇİL
ÜyeDr. M. Cem ÇALLI
ÜyeDr. M. İlhan ERDEN
ÜyeDr. Can ÇEVİKOL
TMRD DENETİM KURULU
Başkan             Dr. Akın LEVENT
ÜyeDr. Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ
ÜyeDr. Ümit TÜZÜN