YÖNETİM KURULU

TMRD YÖNETİM KURULU
BaşkanProf.Dr. Memet İlhan ERDEN
Başkan YardımcısıProf.Dr. Mecit KANTARCI
Genel SekreterProf.Dr. Nil TOKGÖZ
Mali SekreterProf.Dr. Ali BALCI
ÜyeProf.Dr. Alpay ALKAN
ÜyeProf.Dr. Yaşar BÜKTE
ÜyeProf.Dr. Yasemin BİLGİLİ
TMRD DENETİM KURULU
Üye             Prof.Dr. Akın LEVENT
ÜyeProf.Dr. Mehmet ERTÜREK
ÜyeProf.Dr. Ümit TÜZÜN