VİDEO ARŞİVİ

Video Başlığı Konuşmacı Tarih

Böbrek Kanserinde Radyogenomlar

Oğuz Akın2015

Pediatrik Epilepsi

Korgün Koral2015

Fakomatözler

Nail Bulakbaşı2015

PET MRG Fizik prensipleri ve klinik uygulamalar

İlhan Erden2015

Fokal beyin lezyonlarında ayırıcı tanı (interaktif)

Alp Dinçer2015

Film okuma oturumu

film okuma2015

Dizin bağları

Berna Dirim Mete2015

Menisküsler

Hakan İlaslan2015

Posterolateral ve posteromedial köşe

Şebnem Örgüç2015

Omuzda sıkışma sendromları ve rotator kılıf

Nil Tokgöz2015

Rotator interval ve biseps askısı

Üstün Aydıngöz2015

Kardiyak MRG nasıl yapılır?

Hasan Yiğit2015

Non-iskemik kardiyomiyopatiler

Mecit Kantarcı2015

Prostat kanseri: tedavi öncesi değerlendirmede MRG

Oğuz Akın2015

Prostat kanseri: Tedavi sonrası değerlendirmede MRG

Oğuz Akın2015

Diffüz karaciğer hastalıkları

Bengi Gürses2015

Sizrozda karaciğer lezyonlarının değerlendirilmesi

Ercan Karakoç2015

Kavernöz sinüs yer kaplayıcı lezyonlar

Alpay Alkan2015

Glial tümörlü hastaların MRG ile operasyona hazırlanması

Kubilay Aydın2015

Glial tümörlü hastaların MRG ile operasyona hazırlanması

Ayşe Aralaşmak2015

Difüzyon tensör görüntüleme

Nail Bulakbaşı2015

Difüzyon tensör görüntüleme

Alpay Alkan2015

İnmede radyolojik yaklaşım 1 - 2

Cem Çallı2015

İnmede radyolojik yaklaşım 1 - 2

Ömer Kitiş2015

Kemik tümörleri -Yumuşak doku tümörleri

Hakan İlaslan2015

Tümör benzeri lezyonlar

Şebnem Örgüç2015

Meme MRG Tekniği ve Yüksek Riskli Hastalarda MRG ile tara

Mehmet Halit Yılmaz2015

Tümör benzeri lezyonlar

Nihal Uslu2015

Renal tümörlerde MRG

Oğuz Akın2015

Pediatrik spinal travma, tümör ve enfeksiyonlar

Korgün Koral2015

Adrenal MRG

Mustafa Seçil2015

Mesane kanserinde MRG

Oğuz Akın2015

Cocukluk yas dönemi konjenital kalp hastaklarında mr

Özlem Barutçu Saygılı2015

Miyokardiyal demir yükünün degerlendirilmesi

Memduh Dursun2015

Uterin anomaliler

Bengi Gürses2015

Uterus ve serviks kanseri

Murat Danacı2015

Over lezyonları

Mustafa Seçil2015

Kafa tabanı ve Nazofarenks lezyonları Paratroid lezyonları Paranazal sinüsler

Nafi Aygün2015

Pediatrik temporal kemik anomalileri

Korgün Koral 2015

Kraniyal Sinirler

Kamil Karaali2015

Demyelinizan hastalıklar Spinal kordun demyelinizan enflamatuar hastalıkları -

Özlem Alkan2015

Larens Baş Boyun kanserlerinde tedavi sonrası görüntüleme

Nafi Aygün2015

Hipofiz patolojileri

Lütfi İncesu2015

İntrakraniyal hipohipertansiyon

Ayşe Aralaşmak2015

Kafa travması

Lütfi İncesu2015

Spinal travma

Ömer Kitiş2015

Spinal instabilite MRGinteraktif

Alp Dinçer2015

Spinal tümörler

Mehmet Tekşam2015

Kemik iliği Normal ve varyasyonlar

Hakan İlaslan2015

Osteomyelit tanı ve ayırıcı tanısında MRG

Nuran Sabir2015

Osteomyelit tanı ve ayırıcı tanısında MRG

Ülkü Kerimoğlu2015

Ayak bileği MRG

Hakan İlaslan2015

Alt ekstremite sıkışma sendromları

Can Çevikol2015

Dirsek MRG

Berna Dirim Mete2015

El bileği MRG

Ülkü Kerimoğlu2015

Postoperatif konjenital kalp hastalıklarının degerlendirilmesi

Özlem Barutçu Saygılı2015

Aort hastalıklar ve vaskülitlerde mr anjiyografi

Tuncay Hazırolan2015

Toraks mr uygulamalar

Nevzat Karabulut2015

Mrkp ve biliyer hastalıklar

Ercan Karakoç2015

Pediatrik konjenital spinal anomaliler

Korgün Koral2015

Karaciger ve pankreatikor biliyer sistem

Berna Oğuz2015

MR defakografi

Yahya Paksoy2015

Perianal fistül MRG

Murat Danacı2015

MR enterografi

Ayşe Erden2015

Baş boyun MR görüntülemede kompartman anatomisi

Nezahat Erdoğan2015

Anterior kafa tabanı ve sinonazal kavitede MR görüntüleme

Burçe Özgen2015

Orbita hastalıklarının MR ile görüntülenmesi

Eşref Kızılkaya2015

Nazofarengeal bölge MR görüntüleme ve perinöral tümör yayılımı

Burçe Özgen2015

MR imaging of middle skull base pathologies -1

Roberto Maroldi2015

MR imaging of middle skull base pathologies - 2

Roberto Maroldi2015

MR of salivary gland diseases

Roberto Maroldi2015

Suprahyoid boyun kitlelerinde MR görüntüleme

Nezahat Erdoğan2015

İnfrahyoid boyun kitlelerinde MR görüntüleme

İrfan Çelebi2015

Why should we use MR in selected laryngeal and hypopharyngealneoplasms?

Roberto Maroldi2015

Scar vs recurrence: A lesion from mistake

Roberto Maroldi2015

Baş boyun MR görüntülemesinde en sık yanlış tanımlanan patolojiler

Eşref Kızılkaya2015

Baş boyun patolojilerindein MR görüntülemesinde önemli noktalar ve tanısal ipuçları - 1

İrfan Çelebi2015

Baş boyun patolojilerindein MR görüntülemesinde önemli noktalar ve tanısal ipuçları - 2

İrfan Çelebi2015