VİDEO ARŞİVİ

Video Başlığı Konuşmacı Tarih

MR-PET: sequential is now simultaneous - EN

Sotrios Bisdas2014

MR-PET: sequential is now simultaneous - TR

Sotrios Bisdas2014

İntraaksiyal beyin tümörlerinde ileri görüntüleme

Banu Çakır2014

Beyin tümörlerinde tedavi etkinliği; progresyon, psödoprogresyon, -psödoyanıt

Cem Çallı2014

Onkolog gözüyle beyin tümörleri ve görüntülemeden beklentiler

Özden Altundağ2014

MR/PET key applications in neuroimaging - 1,2

Sotrios Bisdas2014

Kranioservikal MRA ve klinik uygulamalar

Mutlu Cihangiroğlu2014

Beyin MR venografi

Nail Bulakbaşı2014

Kavernöz sinüs lezyonları

Alpay Alkan2014

Breast MRI technique and image acqusition and New MRI BIRADS

Elizabeth Sutton2014

Aşırı kullanım sendromları kemik yapılar

Fatih Kantarcı2014

Aşırı kullanım sendromları: yumuşak dokular

Üstün Aydıngöz2014

Avasküler nekrozlar

Çağla Tarhan2014

Avasküler nekrozlar

Bilge Ergen2014

Avasküler nekrozlar

Berna Dirim Mete2014

Avasküler nekrozlar

Ülkü Kerimoğlu2014

Kardiyak MRG nasıl yapılır

Hasan Yigit2014

Perikardiyal hastalıklar (interaktif oturum)

Tuncay Hazırolan2014

Fokal karaciğer lezyonları (interaktif )

Nagihan İnan2014

Kanserde yeni tedavilere yanıt değerlendirmede onkoloğun beklentileri

Özden Altundağ2014

MR/PET in oncological imaging-1,2 TR

Sotrios Bisdas2014

fMRG/Teknik, veri işleme ve yorumlama

Ömer Kitiş2014

Beyin tümörlerinde fMRG

Ayşe Aralaşmak2014

Demiyelinizan hastalıklar

Nail Bulakbaşı2014

İntrakranyal enfeksiyonlar

Kenan Bıçakçı2014

Vaskülitler

Utku Şenol2014

Sözlü Bildiriler 1

Sözlü Bildiriler 12014

Sozlü Bildiriler 2

Sozlü Bildiriler 22014

Sozlü Bildiriler 2

Can Çevikol2014

Sozlü Bildiriler 2

Çağla Tarhan2014

Preoperative staging using MRI

Elizabeth Sutton2014

Preoperative staging using MRI

İbrahim Adaletli2014

Pediatrik spinal travmalarda MRG

Selim Doğanay2014

Pediatrik boyun lezyonlarında MRG

Hakan Gençhellaç2014

Perianal fistüller

Murat Danacı2014

İskemik kalp hastalıkları, Miyokardiyal demir yükünün değerlendirilmesi

Mecit Kantarci2014

Pankreas kistik lezyonları

Nagihan İnan2014

Perfüzyon MRG, teknik ve klinik uygulamalar

Yelda Özsunar2014

DTI anatomi ve uygulamaları

Ayşe Aralaşmak2014

SWI uygulamaları

Alp Dinçer2014

Pediatrik infratentorial beyin tümörleri

Korgün Koral 2014

Pediatrik kafa tabanı ve kranyal sinirler (interaktif)

Korgün Koral 2014

Pediatrik inme

Yelda Özsunar2014

Radiküler ağrının görüntülenmesi

Mutlu Cihangiroğlu2014

Spinal postoperatif radyolojik yaklaşım

Banu Çakır2014

Spinal intra-ekstramedüller lezyonlar

Utku Şenol2014

Romatoid artrit/ Aksiyel iskelet tutuluşu

Can Çevikol2014

Romatoid artrit/ Periferik iskelet tutuluşu

Bilge Ergen2014

Osteoartritte omurga dışı uygulamalar

Berna Dirim Mete2014

Kemik tümörleri

Ayşenur Oktay2014

Yumuşak doku tümörleri

Fatih Kantarcı2014

Normal kemik iliği inceleme teknikleri ve varyasyonlar

Şebnem Örgüç2014

Kemik iliği ödem sendromları

Üstün Aydıngöz2014

Çocukluk yaş dönemi konjenital kalp hastalıklarında MRG (interaktif)

Özlem Barutçu Saygılı2014

Aort hastalıkları ve vaskülitlerde MR anjiografi

Tuncay Hazırolan2014

Böbrek lezyonları

Ercan Karakoç2014

Böbreküstü bezi lezyonları

Mustafa Harman2014

Retroperiton ve derin pelvis lezyonları (interaktif)

Mustafa Seçil2014

Pediatrik / Kas iskelet patolojileri

İbrahim Adaletli2014

Pediatrik/ Renal kistik hastalıklar

Selim Doğanay2014

Pediatrik/ Abdominal malign kitleler

Hakan Gençhellaç2014

Uterus lezyonları (interaktif) 1

Deniz Akata2014

Uterus lezyonları (interaktif) 2

Deniz Akata2014

Derin pelvik endometriozis

Ercan Karakoç2014