VİDEO ARŞİVİ

Video Başlığı Konuşmacı Tarih

Menisci of the knee: anatomy, pathophysiology, and patterns of failure with emphasis on MRI - EN

Donald Resnick2013

Menisci of the knee: anatomy, pathophysiology, and patterns of failure with emphasis on MRI - TR

Donald Resnick2013

İnmeli olgularda konvansiyonel ve difüzyon MR - 1

Cem Çallı2013

İnmeli olgularda perfüzyon MR ve diğer teknikler

Cem Çallı2013

Diseksiyon tanısında MR

Ayşe Aralaşmak2013

Diseksiyon tanısında MR

Kamil Karaali2013

Neuro MRS: methods and metabolites - EN

Else Danielsen2013

Neuro MRS: methods and metabolites - TR

Else Danielsen2013

Neuro MRS: overview of clinical applications and pitfalls - 1 - EN

Else Danielsen2013

Neuro MRS: overview of clinical applications and pitfalls - 1 - TR

Else Danielsen2013

Neuro MRS: overview of clinical applications and pitfalls - 2

Else Danielsen2013

Meme MR: nasıl yapalım

Sibel Kul2013

Meme MR: yeni teknik uygulamalar

Sibel Kul2013

Meme MR: raporlama

Erkin Arıbal2013

Ligament injuries of the knee: detective work for the radiologist - EN

Donald Resnick2013

Ligament injuries of the knee: detective work for the radiologist - TR

Donald Resnick2013

Chondral, osteochondral, and subchondral injuries - EN

Donald Resnick2013

Chondral, osteochondral, and subchondral injuries - TR

Donald Resnick2013

Dizde ekstansör mekanizma hasarları ve patellofemoral instabilite

Çağla Tarhan2013

Parmak patolojilerinde MR ve pulley mekanizmaları

Üstün Aydıngöz2013

Asetabular labral patolojiler ve FA sıkışma

Üstün Aydıngöz2013

Practical cardiac MRI - EN

Scott Flamm2013

Practical cardiac MRI - TR

Scott Flamm2013

Myocardial viability & Myocardial perfusion - EN

Scott Flamm2013

Myocardial viability & Myocardial perfusion - TR

Scott Flamm2013

Sirozda doku ve lezyon karakterizasyonu

Murat Acar2013

Karaciğerde zor lezyonlar, tuzaklar 1

Deniz Akata2013

Karaciğerde zor lezyonlar, tuzaklar 1

Deniz Akata2013

Pankreasın kistik lezyonları

Murat Acar2013

Pankreasın solid lezyonları

Nevra Elmas2013

MRA teknikleri

Hasan Yiğit2013

Boyun ve beyin MRA

Hasan Yiğit2013

Neuro MRS: diffuse global brain disease, clinical examples - 1 - EN

Else Danielsen2013

Neuro MRS: diffuse global brain disease, clinical examples- 1 - TR

Else Danielsen2013

Neuro MRS: diffuse global brain disease, clinical examples - 2 - EN

Else Danielsen2013

Neuro MRS: diffuse global brain disease, clinical examples- 2 - TR

Else Danielsen2013

Neuro MRS: focal brain disease, clinical examples - EN

Else Danielsen2013

Neuro MRS: focal brain disease, clinical examples - TR

Else Danielsen2013

MS tanı kriterleri

Utku Şenol2013

Vaskülitler

Utku Şenol2013

Rotator cuff of the shoulder: why, how, and where it fails - EN

Donald Resnick2013

Rotator cuff of the shoulder: why, how, and where it fails - TR

Donald Resnick2013

Glenohumeral joint instability: What you need to know 1- EN

Donald Resnick2013

Glenohumeral joint instability: What you need to know 1- TR

Donald Resnick2013

Glenohumeral joint instability: What you need to know 2 - EN

Donald Resnick2013

Glenohumeral joint instability: What you need to know 2 - TR

Donald Resnick2013

Suprahyoid & İnfrahyoid boyun bölgesi kanserlerinde tanı - 1

Nafi Aygün2013

Suprahyoid & İnfrahyoid boyun bölgesi kanserlerinde tanı - 2

Nafi Aygün2013

Suprahyoid & İnfrahyoid boyun bölgesi kanserlerinde tanı - 3

Nafi Aygün2013

Baş-boyun tümörleri: cerrahi ve radyoterapi sonrası değerlendirme-1

Nafi Aygün2013

Baş-boyun tümörleri: cerrahi ve radyoterapi sonrası değerlendirme-2

Nafi Aygün2013

Nefron koruyucu cerrahi gözüyle böbrek tümörleri - 1

Mustafa Seçil2013

Nefron koruyucu cerrahi gözüyle böbrek tümörleri - 2

Mustafa Seçil2013

Olgu temelli adrenal lezyonlari; benign mi? Malign mi? - 2

Ercan Karakoç2013

Olgu temelli adrenal lezyonlari; benign mi? Malign mi? - 1

Ercan Karakoç2013

Prostat MR - 1

Mustafa Seçil2013

Prostat MR - 2

Mustafa Seçil2013

Cardiac MRI in cardiomyopathies & Practical assessment of cardiac valves and flow - EN

Scott Flamm2013

Cardiac MRI in cardiomyopathies & Practical assessment of cardiac valves and flow - TR

Scott Flamm2013

MRI in thoracic aortic diseases - EN

Scott Flamm2013

MRI in thoracic aortic diseases - TR

Scott Flamm2013

Olgu temelli over lezyonları

Deniz Akata2013

Yeni Fıgo evrelemesi ile jinekolojik maligniteler - 1

Funda Obuz2013

Yeni Fıgo evrelemesi ile jinekolojik maligniteler - 2

Funda Obuz2013

Endometriozis

Ercan Karakoç2013

Nörometabolik hastalıklar

Alpay Alkan2013

Konjenital serebral malformasyonlar

Abdulhakim Coşkun2013

Hasan Yiğit

Hasan Yiğit2013

Demans ve nörodejeneratif süreçler

Kamil Karaali2013

Pleksus brakialis MR

Ayşe Aralaşmak2013

Torasik outlet MR

Ayşe Aralaşmak2013

İntrakranyal enfeksiyonlar 1

Alpay Alkan2013

İntrakranyal enfeksiyonlar 2

Alpay Alkan2013

Dirsek MR: sık görülen patolojiler 2

Berna Dirim Mete2013

Dirsek MR: sık görülen patolojiler 1

Berna Dirim Mete2013

Ayak bileği MR: sık görülen patolojiler 2

Mehmet Argın2013

Ayak bileği MR: sık görülen patolojiler 1

Mehmet Argın2013

Konjenital spinal anomaliler

Selim Doğanay2013

Spinal tümörler 1

Ömer Kitiş2013

Spinal tümörler 2

Ömer Kitiş2013

Spinal travma

Ömer Kitiş2013

Olgu temelli eklem tümörleri ve psödotümörler

Berna Dirim Mete2013

Olgu temelli yumuşak doku tümörleri

Mehmet Argın2013

Olgu temelli spor yaralanmaları

Neslihan Taşdelen2013

Meme MR: sınırlılıklar

Erkin Arıbal2013

Meme MR: doğru endikasyonlar nelerdir?

Pınar Balcı2013

Meme kanser evrelemesinde MR: kazançlar sorunlar

Pınar Balcı2013

Perianal ve pelvik fistüller

Ayşe Erden2013

Rektal tümörlerde tanı ve evreleme

Funda Obuz2013

Olgu temelli zor pelvik patolojiler 1

Murat Acar2013

Olgu temelli zor pelvik patolojiler 2

Murat Acar2013

MR defekografi 2

Selma Uysal Ramadan2013

MR defekografi 1

Selma Uysal Ramadan2013