VİDEO ARŞİVİ

Video Başlığı Konuşmacı Tarih

Kemik iliği Normal ve varyasyonlar

Hakan İlaslan2015

Osteomyelit tanı ve ayırıcı tanısında MRG

Nuran Sabir2015

Osteomyelit tanı ve ayırıcı tanısında MRG

Ülkü Kerimoğlu2015

Ayak bileği MRG

Hakan İlaslan2015

Alt ekstremite sıkışma sendromları

Can Çevikol2015

Dirsek MRG

Berna Dirim Mete2015

El bileği MRG

Ülkü Kerimoğlu2015

Postoperatif konjenital kalp hastalıklarının degerlendirilmesi

Özlem Barutçu Saygılı2015

Aort hastalıklar ve vaskülitlerde mr anjiyografi

Tuncay Hazırolan2015

Toraks mr uygulamalar

Nevzat Karabulut2015