VİDEO ARŞİVİ

Video Başlığı Konuşmacı Tarih

Olgu temelli yumuşak doku tümörleri

Üstün Aydıngöz2012

Olgu temelli kemik tümörleri

Remide Arkun2012

Omuzda US mi?

Remide Arkun2012

Omuzda MR mi?

Üstün Aydıngöz2012

Ekstraartiküler patolojiler

Ayşenur Oktay2012

Olgu temelli overin benign lezyonları

Mustafa Seçil2012

Rektal kanserde MR görüntüleme

Demir Apaydın2012

Kardiyak BT ve BTA mı?

Mecit Kantarcı2012

MR’ın dünü, bugünü, yarını

Tuğrul Pırnar2011

MRA, techniques and clinical results - 1

Martin Prince2011