AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Yasemin Kayadibi, Dr. Seda Aladağ Kurt
Hasta 50 Yaş, kadın
Olgu 50 yaşında asemptomatik kadın hasta, tarama amacıyla çekilen ilk  mamografisinde sol meme üst dış kadranda  yapısal bozul...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE