AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Mehmet Emin Adin
Hasta 40 ve 43 Yaş, kadın
Olgu 40 Yaş ve 43 yaş Kadın olgu. Olgu 1: Baş ağrısı komorbid durum yok. Olgu 2: Baş ağrısı, Takipte Chron hastası. Axial precon...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE