OLGU ÖZETİ

Hasta 43 Yaş, erkek
Olgu Bas agrisi yakinmasi olan 43 yasinda erkek hasta
Tanı Koroid Pleksus Papillomu
Bölüm Neuroradiology
Yazar Fazıl Gelal
Tarih 2016-03-29 17:45:14

MR BULGULARI

TARTIŞMA

Az görülen intraventriküler nöroepitelyal tümördür. Beyin tümörlerinin yaklaşık %1'ini, pediatrik beyin tümörlerinin %2-6'sını, erişkin beyin tümörlerinin %0.5'ini oluşturur.

WHO grade I ya da atipik papillomlarda Grade II'dir. Papillom, karsinoma göre çok daha sık görülür. Daha çok 5 yaş altı çocuklarda izlenir. Çocuklardaki papillomların yarısı trigonda iken erişkindeki papillomların daha çoğu 4. ventriküldedir. %10 diğer yerleşimler (3. ventrikül, serebellopontin açı) görülür. Beyin ile izointens, karnıbahar şeklinde kitle görünümü vardır. %25 kalsifikasyon izlenir. Kitleler yoğun kontrast tutar. Hidrosefali sık olup olguların %80'inden fazlasında görülür. Nedeni aşırı BOS üretimi ya da bozulmuş BOS emilimi olabilir. Uzun süreli sağkalım izlenir, ancak rekürrens görülebilir. Benign olmasına rağmen fokal beyin invazyonu, ekilme metastazı görülebilir. Çocukta ayırıcı tanı: Koroid plek karsinomu, papiller ependimom, medullablostom, hemanjiom, hematom, astrositom.

Erişkinde ayırıcı tanı: Memekiom, metastaz.

Total eksizyon ile çoğu olgulda tam iyileşme sağlanır. Ekilme metastazı olağan değildir.

KAYNAKLAR

- Jaiswai AK, Jaiswal S, Sahu RN, Das KB, Jain VK, Behari S. Choroid plexus papilloma in children: Diagnostic and surgical considerations. J Pediatr Neurosci 2009;3:10-6.

- Zhang TJ, Yue Q, Lui S et-al. MRI findings of choroid plexus tumors in the cerebelium. Clin Imaging. 35(1):64-7

MR GÖRÜNTÜLERİ