OLGU ÖZETİ

Hasta 30 Yaş, kadın
Olgu Bas agrisi ve dengesizlik yakinmasi olan 30 yasinda kadin hasta
Tanı Lhermitte-Duclos Hastalığı
Bölüm Neuroradiology
Yazar Fazıl Gelal
Tarih 2016-03-29 16:51:51

MR BULGULARI

A. TSE T2 aksiyal,

B. FLAIR T2 aksiyal,

C. Postkontrast SE T1 aksiyal, sagital ve koronal kesitlerde sol serebellar hemisferde düşük T1 ve yüksek T2 sinyalli, yer kaplayan, kontrast tutmayan kitle izlenmektedir. Kitle içerisinde izlenen çizgilenmeler tipiktir. Kitle çevresinde hafif ödem vardır. Kitle etkisine bağlı 4. ventrikül daralmış, başlangıç obstrüktif hidrosefali gelişmiştir.

TARTIŞMA

Muhtemelen hamartomatöz yapıda nadir serebellar tümördür. WHO grade I kabul edilir. Genellikle genç erişkinlerde görülür. Klinik bulgular KİBAS, obstrüktif hidrosefali ve serebellar disfonksiyondur. Serebullumda normal laminer selüler organizasyon bozulur; iç tabakada displastik ganglion hücrelerdi infiltrasyonu görülür. Anormal doku tek taraflı serebellar korteksi tutar; vermise uzanabilir. Karşı hemisfere geçiş nadirdir. BT'de hipodens serebellar kitle olarak görülür.

MR'da kortikal çizgilenmelerin korunduğu, düşük T1 ve yüksek T2 sinyaller üreten kitle olarak izlenir.

Kontrast tutulumu nadirdir.

Displastik kitle yavaş büyür. Öncelikle hidrosefali tedavi edilmelidir. Cerrahi rezeksiyon taş iyileşme sağlar. Nüks çok nadirdir. Tipik MR görünümü ile kolayca tanınır. Ayırıcı tanıda, klinik bulgular uygunsa, serebellit düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1) Barkovich AJ. Pediatric neuroimaging. Lippincott Williams & Wilkinks. (2005) ISBN:0781757665

2) Klisch J, Juengling F, Spreer J et-al. Lhermitte-Duclos disease: assessment with MR imaging, positron emission tomography, single-photon emission CT, and MR spectroscopy. AJNR Am J Neuroradiol. 2001;22(5):824-30

MR GÖRÜNTÜLERİ