OLGU ÖZETİ

Hasta 49 Yaş, kadın
Olgu 49 yasinda kadin hastaya, BT incelemesinde sag paratrakeal kistik lezyon saptanmasi nedeniyle mediastinal MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Superior Aortik Reses
Bölüm Chest Imaging
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 13:07:54

MR BULGULARI

İlk sıra: Aksiyal planda TlAG DlR-FSE görüntüler

İkinci sıra: Aksiyal planda T2AG TIR-FSE görüntüler

Üçüncü sıra: Aksiyal ve koronal planda b-SSFP görüntüler

Son sıra: Postko ntrast aksiyal planda TlAG DlR-FSE ve yağ baskılı T1AG SSFP görüntüler

Sağ paratrakeal alanda, çıkan aort-arkus aorta proksimalinin posterioru ile ilintili, aorta sağ Iateralinden anterioruna doğru da uzanan, sıvı intensitesinde, belirgin kontrastlanma göstermeyen yapı izlenmektedir (oklar).

TARTIŞMA

Superior Aortik Reses (yüksek uzanımlı)

Perikard iyal reseslerden superior aortik reses çıkan aortu çevreleyen semisirküler bir boşluk olup aortaya göre anterior, sağ ve posterior bölümleri bulunmaktadır. Tanımlı reses varyasyo nel olarak superiora uzanım gösterebilm ekte, üçgen, yuvarlak ya da oval şekilde izlenebilmektedir. Özellikle su periora doğru uzanan varyantı perikardiyal sıvı ile distansiyon göstermesi durumunda yanlışlıkla brokojenik kist ile karıştırılabilir. Tipik superior aortik reses düzeyi ile devamlılığını görmek genellikle doğru tanıyı koymak için yeterlidir.

KAYNAKLAR

1. Cohen M, Johnson T, Hoyer M. The high-riding superior aortic recess of the pericardium: MRI visualization in a child. Pediatr Radiol 2005; 35:1230-1233.

2. Truong MT, Erasmus JJ, Gladish GW, Sab loff BS, Marom EM, Madewell JE, Chasen MH, Mu nden RF. Anatomy of pericardial recesses on mu ltidetector CT: implications for oncologic imaging. AJR Am J Roentgenol 2003; 181:1109-1113.