OLGU ÖZETİ

Hasta 45 Yaş, erkek
Olgu 45 yasinda erkek hastaya dizde sislik nedeniyle diz MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Lipoma Arboresens
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-05 12:30:05

MR BULGULARI

A. Koronal ve aksiyal yağ baskılı proton-dansite görüntüler

B. Koronal T1AG ve aksiyal yağ baskılı T1AG

C. Kontrastlı koronal T1AG ve aksiyal yağ baskılı T1AG

Eklem mesafesinde ve suprapatellar bursada synovial effüzyon (asterisk) ve kontrast lanan sinoviyal hipertrofi (düz oklar) ile birlikte effüzyon içerisinde belirgin yağlı infiltrasyon (açık oklar) izlenmektedir.

TARTIŞMA

En sık diz eklemini ve özellikle suprapatellar bursayı tutan, non-neoplastik yağ infiltrasyonu ile karakterize sinoviyal bir hastalıktır. Eğrelti otuna benzer görünüm nedeniyle latince “arborescens" adı verilmiştir. Genellikle unilateral, tek eklem tutulumu söz konusu olup klinik olarak dizde ağrısız şişlik ile prezente olur. Ortalama hasta yaşı 59 olarak bildirilmektedir. Sebebi bilinmemekle birlikte kronik sinoviyal irritasyona ve altta yatan dejeneratif eklem hastalığına bir yanıt olarak gelişebileceği düşünülmektedir.

MRG sinovit bulguları ile birlikte yağlı içeriği göstermesi nedeniyle tanısaldır. Ayırıcı tanıda sinoviyal osteokondromatozis ve pigmente villonodüler sinovit gibi yağ dışı intraartiküler dolum defektine neden olan sinoviyal hastalıkların yanı sıra eklem çevresinde yer alan normal yağ doku ve sinoviyal lipom da göz önünde bulundurulmalıdır. Lipoma Arboresens tedavisinde cerrahi sinevektomi uygulanmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Vilanova JC, Barcelo J, Villalön M, Aldoma J, Delgado E, Zapater !. MR imaging of lipoma arborescens and the associated lesions. Skeletal Radiol 2003; 32: 504-509.

2. Coll JP, Ragsdale BD, Chow B, Daughters TC. Best cases from the AFIP: lipoma arborescens of the knees in a patient with rheumatoid arthritis. Radiographics 2011; 31: 333-337.

MR GÖRÜNTÜLERİ