OLGU ÖZETİ

Hasta 29 Yaş, erkek
Olgu 29 yasinda erkek hasta, Toraks BT incelemesinde mediastinal kist saptanmasi nedeniyle MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Bronkojenik Kist
Bölüm Chest Imaging
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-05 12:26:50

MR BULGULARI

A. Aksiyel ve sol ventrikül iki oda b-SSFP (FIESTA)

B. Koronal spin-eko T1A DIR

C. Aksiyel spin eko T1A DIR ve T2A TIR

D. Aksiyel geç dönem kontrastlı (late-enhancement)

Subkarinal düzlemde, sağ pulmoner arteri anteriore iten, sol atriyumde süperiordan indentasyon oluşturan, IV kontrast madde sonrası cidersal kontrastlanan (oklar), düzgün konturlu kistik lezyon (asterisk) izlenmektedir.

TARTIŞMA

Bronkojenik Kist

Embriyonik gelişim sırasında trakeobronşial ağaçta anormal dallanma/tomurcuklanma ile oluşan benign konjenital kisttir. Genellikle subkarinal bölge yerleşimli olmakla birlikte diğer mediastinal düzeylerde, akciğer parankiminde, plevra ya da diyaframda da görülebilir. Hemoraji ya da enfeksiyon sonrasında ani büyüme gösterebilirler. Çoğunlukla asemptomatiktir, ancak çevre yapılarda kompresyon sonucu semptom oluşturabilir. MRG'de düzgün konturlu olan bronkojenik kistin içeriğine bağlı olarak (seröz, proteinöz, hemorajik, mukoid vb) özellikle Tl sinyali değişken olmakla birlikte T2AG’Ierde genellikle hiperintens özelliktedir. IV Gad enjeksiyonu sonrasında ince kist duvarında kontrastlanma izlenebilir. MRG ile kistik yapı kolayca ortaya konur. Karina-bronşial yapılar ile komşuluk diğer mediastinal kistlerden ayırımında yardımcıdır.

KAYNAKLAR

1. Jeung MY, Gasser B, Gangi A, Bogorin A, Charneau D, Wihlm JM, Dietemann JL, Roy C. Imaging of cystic masses of the mediastinum. Radiographics 2002; 22:579-93.

2. McAdams HP, Kirejczyk WM, Rosado-de-Christenson ML, Matsumoto S. Bronchogenic cyst: imaging features with clinical and histopathologic correlation. Radiology 2000; 217:441-446.

3. Topal U. Bronkojenik kist: radyolojik görünümler. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9:333-338.

MR GÖRÜNTÜLERİ