OLGU ÖZETİ

Hasta 32 Yaş, erkek
Olgu Batin sol bölümde agri yakinmasi olan 32 yasinda kadin hastaya pelvik MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Abdominal Duvarda Endometriyozis
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-05 12:19:16

MR BULGULARI

A. Aksiyal kontrast öncesi ve sonrası FSE T1AG

B. Aksiyal yağ baskılı FSE TZAG

C. Sagittal FSE TZAG

D. Koronal kontrast öncesi ve sonrası yağ baskılı FSE T1AG

Sol rektus abdominis kası içerisinde, TlAG'lerde hiperintens, TZAG'Ierde hipointens hemorajik sinyal değişiklikleri de içeren miks sinyal özelliğinde nodüler lezyon izlenmektedir. Lezyon IV Gad. enjeksiyonu sonrasında kuvvetli kontrastlanma göstermektedir.

TARTIŞMA

Abdominal Duvarda Endometriyozis

Endometriyozis fonksiyonel endometriyal dokunun uterin kavite dışında yer alması ile karakterize olup genellikle pelvis içerisinde görülür. Ekstrapelvik endometriyozis daha nadir olup en sık abdominal duvarda görülmekte ve sıklıkla sezeryan operasyonu sonrasında gelişmektedir. 

MRG bulguları diğer görüntüleme yöntemlerinde olduğu gibi nonspesifik olup menstrual siklusun fazına, stromal ve glandüler dokuların oranına, kanama miktarına ve çevresindeki enflamatuar ve fibrotik yanıtın derecesine göre farklılık göstermektedir.

Bununla birlikte genellikle TlAG'Ierde hiperintens, TZAG'Ierde hipointens hemorajik sinyal değişiklikleri içermekte ve IV Gad. enjeksiyonu ile kuvvetli kontrastlanma göstermektedir. MRG ya da BT operasyon öncesinde hastalığın yaygınlığını göstermekte yararlıdır. Ayırıcı tanıda abse, hematom ve herni ile birlikte desmoid gibi benign ve sarkom gibi malign neoplaziler göz önünde bulundurulmalıdır. Olgumuzda eksizyonel biyopsi uygulanmış ve endometriyozis tanısı histopatolojik olarak doğrulanmıştır.

KAYNAKLAR


1. Busard MP, Mijatovic V, van Kuijk C, Hompes PG, van Waesberghe JH. Appearance of abdominal wall endometriosis on MR imaging. Eur Radiol 2010;20:1267-1276.

2. Coeman V, Sciot R, Van Breuseghem !. Case report. Rectus abdominis endometriosis: a report of two cases. BrJ Radiol 2005;78:68-71.

MR GÖRÜNTÜLERİ