OLGU ÖZETİ

Hasta 50 Yaş, kadın
Olgu Bas agrisi ve çift görme sikayeti olan ve nörolojik muayenesinde disa bakista kisitlilik saptanan 50 yasinda kadin hastaya orbita MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Tolosa-Hunt Sendromu
Bölüm Neuroradiology
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 14:39:36

MR BULGULARI

A. Aksiyal yağ baskılı TZAG ve postkontrast yağ baskılı TlAG

B. Sagittal TZAG ve postkontrast yağ baskılı TlAG

C. Koronal STIR ve postkontrast TlAG

Sol orbita apeksi ve kavernöz sinüs düzeyinde TZAG’Ierde hipo-izointens yapıda, IV Gad enjeksiyonu ile kuvvetli kontrastlanma gösteren meningeal lezyon izlenmektedir (oklar).

TARTIŞMA

Tolosa-Hunt Sendromu

Kavernöz sinüs ve orbita apeksini tutan nonspesifik kronik granülamatöz enflamasyon olup idyopatik inflamatuar psödotümör ya da hipertrofik kranyal pakimenenjit olarak da adlandırılır. Tek taraflı ağrılı oftalmopleji ile seyreden hastalık genellikle steroide iyi yanıt verir. Steroide dirençli olgularda radyoreterapi ve/veya kemoterapi uygulanabilmektedir. MRG'de diffüz kontrastlanan fokal meningeal kalınlaşma şeklinde izlenir. TlAG'Ierde gri cevher ile izointens, T2AG’Ierde izo/hipointens olı fibrozisin belirgin olduğu durumlarda hipointensite daha belirgindir. Komşu beyin dokusunda ödem beklenen bir bulgu değildir ve görülmı durumunda en iyi FLAIR sekansı ile ortaya konur. %90'ın üzerinde olguda intrakranyal tutuluma orbital hastalık eşlik etmez.

Kavernöz sinüs ve orbita apeksini tutan en plak menenjiyom ve lenfoma gibi kitle lezyonları ile birlikte enfeksiyöz menenjit ve sarkoidoz, Tolosa-Hunt Sendromunun ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. Olgumuz steroid tedavisine iyi yanıt vermiş ve MRG bulguları tümüyle düzelmiştir.

KAYNAKLAR

1. Osborn AG, et al. Diagnostic imaging, Brain. Amirsys; 2004: II-4-26.

2. Jain R, Sawhney S, Koul RL, Chand P. Tolosa-Hunt syndrome: MRI appearances. J Med Imaging Radiat Oncol 2008; 52:447-451.

MR GÖRÜNTÜLERİ