OLGU ÖZETİ

Hasta 45 Yaş, erkek
Olgu 45 yasinda erkek hasta, sag kolda travma sonrasi ani agri sikayeti ile basvuruyor.
Tanı Triseps Tendon Rüptürü
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Çağla Tarhan
Tarih 2016-05-10 10:47:44

MR BULGULARI

Skafoid kemikte horizontal konfigürasyonda kırık hattı, distal parçada ödem izlenmektedir.

Proksimal parça Tl ve T2 ağırlıklı sekanslarda hipointens izlenmekte olup avasküler nekroz ile uyumludur. Etrafında yumuşak dokularda ödem izleniyor.

TARTIŞMA

Skafoid Avasküler Nekrozu (kırığa sekonder)

Avasküler nekroz çoğu kez irreversibl bir olaydır. En sık femur başı, diz, el bileğinde skafoid kemik ve lunat, ayakta talus etkilenmektedir. Skafoid kemikte avaskü ler nekroz kırıklar sonrası özellikle proksimal parçada oluşur. Ağrı en sık karşılaşılan semptomdur.

Erken tanıda Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme en hassas yöntemdir. Kronik AVN'de Tl ve T2 de sinyal azalması ve kollaps izlenir. Kontrast verilirse tipik olarak proksimal parçada kontrast tutulumu izlenmez. Klinik ve direkt

radyografik bulgu olmaksızın MR'da patoloji tespit edilebilir. Direkt grafilerde radyolojik tanı ancak geç evrelerde mümkün olabilmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve sintigrafi ise daha çok hastalığın evrelendirilmesinde kullanılmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Mankin HJ. Nontraumatic necrosis of bone (osteonecrosis). N EngJ Med 1992;326:1473-9.

2. Lafforgue P. Pathophysiology and natural history of avascular necrosis of bone. Joint Bone Spine 2006;73:500-7.

3. Resnick D. Wrist and Hand. In. Internal DerangementsofJoints, eds. Resnick D, Kang HS, Pretterklieber M. Elsevier, 2007; 14:1311.

MR GÖRÜNTÜLERİ