OLGU ÖZETİ

Hasta 6 Yaş, erkek
Olgu 6 yasinda bogaz agrisi ve boyunda sislik sikayeti olan erkek hasta
Tanı Retrofaringeal Abse
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Feride Kural
Tarih 2016-04-05 18:25:24

MR BULGULARI

1. T1A incelemede sağda retrofaringeal alanda hipointens lezyon izleniyor.

2. T2A incelemede lezyonun orta kesimi hiperintens izlenmekte olup etrafında kalın duvar formasyonu mevcuttur.

3. IVKM sonrası lezyonun periferinde diffüz kontrast tutulumu gösterdiği izleniyor.

4. ve 5. Diffüzyon ağırlıklı görüntüde ve ADC haritasında lezyonda orta kesiminde belirgin olan diffüzyon kısıtlaması izleniyor.

TARTIŞMA

6 yaşından küçük çocuklarda ve immünsüprese erişkinlerde daha sık görülmektedir.

Erkeklerde kadınlardan daha sık izlenir.

Semptomları ateş, odinofaji, boğaz ağrısı, disfaji, bulantı, kusma, nefes darlığı, boyun ağrısıdır.

BT'de izodens veya hipodens, IVKM sonrası periferal kontrastlanma gösteren düzensiz sınırlı lezyon şeklinde görülür.

MR'de T1A görüntülerde hipointens, T2A'da orta kesimi hiperintens izlenir ve periferal kontrastlanma gösterir.

Difüzyon ağırlıklı görüntüler tanıda yardımcıdır. LEzyonun orta kesiminde difüzyon kısıtlanması izlenmesi diagnostiktir.

KAYNAKLAR

1) Perer M.SOM and Hugh O.CURTIN, Head and Neck Imaging.

MR GÖRÜNTÜLERİ