OLGU ÖZETİ

Hasta 15 Yaş, kadın
Olgu Bas agrisi etiyolojisi arastirilan 15 yasinda bayan hasta, T1-agirlikli sagittal ve FLAIR transvers görüntüler.
Tanı Kolloid Kist
Bölüm Neuroradiology
Yazar Kamil Karaali
Tarih 2016-05-06 15:13:16

MR BULGULARI

Kontrastsız sekanslarda foramen Monro yerleşimli, düzgün konturlu hiperintens lezyon izlenmektedir.

TARTIŞMA

Kolloid Kist

Kolloid kistler embryonik endoderm kökenli kistlerdir. Yoğun mukoid içerikleri vardır, bu nedenle kontrastsız T1 sekanslarda tipik olarak parlak izlenirler. Kistlerin tamama yakını foramen Monro yerleşimlidir. Genelde baş ağnsı yakınmasına neden olurlar. Foramen Monroyu tıkayarak hidrosefaliye yol açabilirler. Bu nedenle izlemde büyüme gösteren kistler cerrahi olarak çıkartılır.

KAYNAKLAR

1. Armao D, et al. Colloid cyst of the third ventricle: imaging-pathologic correlation. AJNR 2000 Sep;21(8):1470-7.

2. Jeffree RL, Besser M. Colloid cyst of the third ventricle: a clinical review of 39 cases. J Clin neurosci 2001; 8:328-331.

MR GÖRÜNTÜLERİ