OLGU ÖZETİ

Hasta 32 Yaş, kadın
Olgu 32y K hasta US’de karaciğerde sol lobda lokalize ekojenite artışını açıklamaya yönelik üst abdomen MR isteniyor.
Tanı Karaciğer sol lobda bölgesel yağlanma alanı ve sol adrenal adenom
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Selma Uysal
Tarih 2016-05-10 20:15:21

MR BULGULARI

a-iç faz, b-dış faz görüntülerde Sol adrenal gland konfluens düzeyinde noduler lezyon dış fazda homojen sinyal kaybı

iv Gd öncesi (c) ve sonrası (d) Sol adrenal gland konfluens düzeyinde noduler lezyon homojen kontrastlanma

TARTIŞMA

Bölgesel karaciğer yağlanması

Karaciğer yağlanması hepatosit içine trigliserit depolanması ile meydana gelir. Yağlanma genelde diffüz olmakla birlikte lobar veya bölgesel yağlanmalar da izlenebilir. Karaciğerde fokal yağlanma sıklıkla safra kesesi çevresinde, sol Iob medial segmentte porta hepatis veya falsiform ligament anteriorunda görülür. Damarsal beslenme farklılığına bağlıdır.

Komşu parankimde bası etkisi veya damarsal yapılarda yer değişikliğine sebep olmaması ayrıcı tanıda önemlidir. MR'da fokal yağlanma alanında T1a görüntülerde sinyal intensitesi dalağa göre artmış olup, dış faz görüntülerde sinyalde belirgin homojen azalma olmaktadır. Bu bulgu tanı koydurucudur.

Adrenal adenom

Çoğunda intraselüler yağ bulunur. Bu nedenle kimyasal şift görüntüleme ile dış faz görüntülerde %20'nin üzerinde sinyal kaybının olması tanıyı güvenle koydurur. iv Gd sonrası kısa sürede homojen olarak kontrastlanır. MR ile adenomun fonksiyonel olup, olmadığı konusunda yorum yapılamaz Adrenal lezyonların %30'unda benign ve malign lezyonlar ayrımı mümkün olmamakta ve bu ayrımda ADC değerleri yardımcı olamamaktadır.


KAYNAKLAR

1) RadioGraphics 2006; 26:1409-1418 AIR 2010; 194:1450-1460

2) Magn Reson Imaging 2009;29(1):112-117 RadioGraphics 2004; 24:573-586

MR GÖRÜNTÜLERİ