OLGU ÖZETİ

Hasta --- Yaş, kadın
Olgu Postpartum dönemde siddetli bas agrisi ve mental durum bozuklugu olan kadin hastanin Kranyal MRG görüntüleri.
Tanı Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu
Bölüm Neuroradiology
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 12:24:52

MR BULGULARI

Sırasıyla T2AG, FLAIR, Diffüzyon M RG görüntüleri ve ADC haritaları

Bilateral oksipitoparyetalde kortikal-subkortikal seviyelerde T2AG ve FLAIR sekanslarda intensite artışı izlenmekte olup diffüzyon MRG'de diffüzyon kısıtlaması eşlik etmemektedir.

TARTIŞMA

Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu

Çoğu hipertansiyona neden olan değişik nedenlerle serebral dolaşımdaki otoregülasyon un bozulması sonucu ortaya çıkan nörotoksik bir tablodur. Başağrısı, görme bozuklukları, parezi, hemianopsi, bulantı ve mental durum bozuklukları en sık karşılaşılan klinik sem ptomlardır. Kan-beyin bariyerinde bozulma özellikle paryetooksipital bölgelerde vazojenik ödem ile sonuçlanır. Serebellum ve vasküler sulama alanlarının birleşme bölgeleri diğer tipik tutulum bölgeleridir. Daha nadir olarak yaygın beyin sapı tutulumu, bazal ganglion lezyonları ya dajeneralize beyaz cevher ödemi görülebilir. Genellikle bilateral ve sıklıkla bir miktar asimetik şekilde yamalı kortikal-subkortikal lezyonlarla karakterize olup T2AG ve FLAIR sekanslarda hiperintens, TlAG'lerde hipointens olarak izlenirler. Genellikle diffüzyon kısıtlaması izlenmez, görülmesi durumunda enfarkta işaret eder ve kötü prognoz göstergesidir. Çoğu olgu kan basıncının düşürülmesiyle tümüyle normale döner. Kalıcı enfarkt nadirdir. Bizim olgumuzun kontrol beyin MRG'sinde de lezyonların tümüyle kaybolduğu kaydedilmiştir.

KAYNAKLAR

1. Osborn AG, et al. Diagnostic imaging, Brain. Am irsys; 2004: I-10-28.

2. Bartynski WS. Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 1: fundamental imaging and clinical features. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29:1036-1042.