OLGU ÖZETİ

Hasta 65 Yaş, kadın
Olgu 65 yasinda kadin hasta, sag dizde 2 aydir olan agri sikayeti ile basvurdu. Öyküsünde travma tanimlamiyor.
Tanı Dizin Spontan Osteonekrozu
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Ali Balcı
Tarih 2016-05-10 21:15:34

MR BULGULARI

Resim 1A :T1 ağırlıklı koronal kesitte femur medial kondilde kemik iliğinde demarkasyon veren kıkırdağa dek ulaşan lezyon ve çevresinde kemik iliği ödemi ile uyumlu düşük sinyalli alanlar

Resim 18: Proton dansite ağırlıklı yağ baskılı koronal kesitte kemik iliğinde demarkasyon veren kıkırdağa dek ulaşan lezyon ve çevresinde kemik iliği ödemi ile uyumlu yüksek sinyalli alanlar

Resim 2A ve B: Proton dansite ve T2 A TSE sagittal koro nal kesitlerde femur medial ko ndilde kemik iliğinde hipointens rim ile çevrili kıkırdağa dek ulaşan lezyon

Resim 3: Proton dansite ağırlıklı yağ baskılı aksiyal kesitte femur medial kondilde kemik iliği ödemi ile uyumlu yüksek sinyalli alanlar

Resim 4: T2 A yağ baskılı koronal kesitte femur medial ko ndilde kemik iliği ödemi ile uyumlu yüksek sinyalli alanlar

TARTIŞMA

DİZİN SPONTAN OSTEONEKROZU (Spontaneous OsteoNecrosis of Knee: SONK)

-İIeri yaş kadınlarda daha sık görülür. (Erkek/Kadın: 3/1)

-Özellikle dizde ağırlık taşıyan medial kondil (%95) etkilenir.

-Etiyoloji bilinmemekle birlikte vasküler bir yetmezliğin rol oynadığı düşünülmektedir.

-Ayrıca osteoporoz zemininde bir yetmezlik kırığı olduğu da öne sürülmüştür.

-Erken dönemde radyografi genellikle normaldir.

-Kemik sintigrafisinin hassasiyeti erken dönemde yüksektir.

-Tanıda MR hassas görüntüleme yöntemidir. Lineer subkondral fraktür, osteokondral fragman, demarkasyon hattı ve çevresel kemik iliği ödemi izlenir.

-Yarımay veya lineer şekilde düşük sinyalli halo eşlik eder. Ayırıcı tanıda; Yetmezlik kırıkları, Geçici kemik iliği ödemi sendromu, Osteokondritis disekans düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21: 340-345.

2. Skeletal Radiol 2014; 33: 575-581.

3. Radiol Med 2009; 114: 437-447.

4. Dahnert W. Radilogy Review Manual, 4th ed. Williams and Wilkins, 1999, Baltimore, Maryland, USA.

MR GÖRÜNTÜLERİ