OLGU ÖZETİ

Hasta 25 Yaş, erkek
Olgu 25 yas erkek sporcu, sol dizde ÖÇB tamiri sonrasi agri ve kilitlenme.
Tanı Siklops Lezyon
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Ayşenur Oktay
Tarih 2016-04-25 16:30:06

MR BULGULARI

Resim 1: Sagittal T1A

Resim 2: Sagittal T2A

Resim 3: Koronal T2A

Resim 4: Askiyel T2A MRG kesitleri.

T2A görüntülerde femur ve tibiada ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonuna bağlı, yerleştirilen materyale ait artefaktlar izleniyor. Eklem aralığından rekonstrükte ÖÇB ın anteriorunda hem T1A hem de T2A görüntürde hipointens heterojen iç yapıda oval şekilli yumuşak doku dikkati çekiyor.

TARTIŞMA

ÖÇB tamiri sonrası bir komplikasyon olarak gelişebilen lokalize anterior artrofibrozis, aşırı fibröz doku oluşumu ve sinovial hiperplazi ile karakterize inflamatuar hücre infiltrasyonunun da eşlik ettiği distal ÖÇB grefti önünde yer alan nodüler oluşumdur. Bu nodül diz ekstansiyonunda feur ve tibia arasında sıkışarak mekanik blok oluşturur.

MRG de T1 ve T2A görüntülerde heterojen ve ağırlıklı olarak düşük sinyalde nodüler yapı olarak izlenir.

KAYNAKLAR

1) Irizarry JMi Recht MP. MR imaging of the knee ligaments and the postoperative knee. Rad Clin North Am 1997; 35:45

2) Ilaslan H, Sundaram M, Miniaci A. Imaging evaluation of the posoperative knee ligaments. Eur J Radiol 2005; 54:178.

MR GÖRÜNTÜLERİ