OLGU ÖZETİ

Hasta 35 Yaş, kadın
Olgu 35 yas kadin, sag memede ele gelen dolgunluk.
Tanı Duktal Karsinoma İnsitu (DKİS)
Bölüm Breast Imaging
Yazar Ayşenur Oktay
Tarih 2016-04-25 12:41:52

MR BULGULARI

Resim 1A ve 1B: Aksiyel STIR (T2A)

Resim 2A ve 2B: Aksiyel dinamik kontrastlı erken subtrake görüntüler.

Resim 3: US Tetkiki

STIR sekans MR görüntülerinde, sağ meme üst iç kadranda, fizik bakıda ele nodülarite ve dolgunluk gelen bölgede, multipl, bir araya gelere grup oluşturmuş kistler izleniyor. US bulguları da benzer özelliktedir.

Dinamil kontrastlı subtrake görüntülerde, bu alanda erken evreden itibaren kitlesel özellikte olmayan, birleşme gösteren multinodüler, segmental kontrast tutululuşu görülüyor. Bulguları kuşkulu (BİRADS 4) kategoride değerlendirilerek biyopsi önerilmiştir.

TARTIŞMA

Tru-cut biyopside tanı: Atipik duktal hiperplazi, papillomatozis.

Eksizyonel biyopside tanı: Duktal karsinoma insitu (DKİS)

DKİS da en sık MRG bulgusu kitlesel özellikte olmayan, duktal, lineer ya da segmantal dağımlı grup oluşturmuş kontrastlanmadır. Grup oluşturmuş kist topluluğu ile beraber MRG de bu tipte kontrastlanma görüldüğünde kuşkulu değerlendirilerek bipyopsi önerilmelidir.

Kalın iğne biyopsisisnde atipik duktal hiperplazi tanısı elde edildiğinde, DKİS olasılığınu düşünerek açık cerrahi biyopsiye yönelmek gerekir.

KAYNAKLAR

1) Youk JH, Kim EK, Kim MJ. Atypical ductal hyperplasia diagnosed at sonographically guided 14-gauge core needle biopsy of breast mass. AJR 2009; 192:1135

2) Rosen EL, Smith-Foley SA, et al. BI-RADS MRI enhancement characteristics of ductal carcinoma in situ. Breast J 2007; 13: 545.

3) Mossa-Basha M, Fundaro GM, et al. Ductal carcinoma in situ of the breast: MR imaging findings with histopathologic correlation. Radiograpgics 2010;30:1673.

MR GÖRÜNTÜLERİ