OLGU ÖZETİ

Hasta 43 Yaş, erkek
Olgu 43 yasinda erkek hastada, kollarda güçsüzlük sikayeti var.
Tanı Subakut Kombine Dejenerasyon
Bölüm Neuroradiology
Yazar Pelin Demir
Tarih 2016-05-10 12:39:04

MR BULGULARI

Servikal spinal MRG tetkikinde; sagittal T2A görüntülerde (soldakiler) medulla spinalis arka kesiminde hiperintens görünümde, kraniyo kaudal uzanımı yaklaşık 6,5 cm, ön-arka çapı 3,5 mm olan, belirgin ödem etkisi ve kontrastlı TlAG'lerde (sağdakiler) patolojik kontrast tutulumu olmayan lezyonlar izlenmektedir.

TARTIŞMA

Subakut Kombine Dejenerasyon

Vitamin 812 eksikliği nörolojik ve hematolojik komplikasyonlara yol açabilen bir klinik tablodur. En önemli bulgu ise spinal manyetik rezonans görüntüleme de kordun posterior kolonlarında T2'deki sinyal değişikliğidir. MRG özellikle servikal ve üst torasik segmentlere, nadiren de lateral kolona yayılan posterior kolon lezyonlarını gösterir.

MRG intramedüller miyolapatiye sebep olabilen çeşitli sebeplerin ayırıcı tanısında kullanılabilir. İntramedüller lezyonu olan olgularda MS gibi demiyelinizan hastalıklar, HIV ve herpes virüs gibi infeksiyöz nedenler, Behçet hastalığı gibi inflamatuvar proçesler, astrositom ve epandimom gibi neoplazmlar, Vitamin E eksikliği gibi metabolik hastalıklar, karsinömatöz radikülopati, arteriyel veya venöz iskemiler, radyasyon miyeliti ile ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

KAYNAKLAR

1. Weerakkody Y. Gaillard F. Sub acute combined degeneration of the cord. Radiogedia

MR GÖRÜNTÜLERİ