OLGU ÖZETİ

Hasta 26 Yaş, erkek
Olgu 26 yaşında profesyonel erkek basketbolcu. Transferi öncesi rutin check-up.
Tanı İntraossöz lipom - Stage 3 intraossöz lipom
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Dr. Mustafa Kemal DEMİR
Tarih 2018-01-08 13:46:44

MR BULGULARI

Resim 1,2. Sagittal ve axial T1 ağırlıklı görüntüler. Ekspansil kalkaneus lezyonu çevresinde  sklerotik rim sinyali (okbaşı), santralde yogun kalsifikasyon/ossifikasyon sinyali (star) ve çevresinde fibrofatty sinyal (oklar) mevcuttur.

Resim 1,2. Aksiyal T2 ve yağ baskılı aksial T2 ağırlıklı görüntüler. Lezyon yağ baskılı sekansta heterojen baskılanan fibröz-yağlı alanlar, santralde kalsifiye-ossifiye ve çevresinde su sinyalinde kistik dejenerasyon alanları ile hipointens periferal sklerotik rim’den oluşmaktadır.

TARTIŞMA

Multiple heterojen nekrozlu yağ içerikli kitleler, kistik transformasyon, periferal sklerotik rim ve yoğun kalsifikasyon veya ossifikasyon ile karakterizedir.

KAYNAKLAR

1) Mark D. Murphey, John F. Carroll, Donald J. Flemming, Thomas L. Pope, Francis H. Gannon, and Mark J. Kransdorf. From the Archives of the AFIP: Benign Musculoskeletal Lipomatous Lesions. RadioGraphics 2004 24: 1433-1466.

2) Milgram JW. Intraosseous lipomas: radiologic and pathologic manifestations. Radiology 1988; 167:155-160.

3) MR Findings of Calcaneal Intraosseous Lipoma with Hemorrhage. Hyo-Sung Kwak, Kwang-Bok Lee, Sang-Yong Lee and Young-Min Han. AJR 2005; 185:1378-1379. 

MR GÖRÜNTÜLERİ