OLGU ÖZETİ

Hasta 49 Yaş, kadın
Olgu Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan pelvik USG incelemede uterusta dev miyom görülmesi üzerine hastaya dinamik MRG incelemesi istenmiştir.
Tanı Adenomyozis
Bölüm Uroradiology & Genital Male Imaging
Yazar Dr. İlkay ÇAMLIDAĞ
Tarih 2018-01-04 13:19:25

MR BULGULARI

Resim 1. Farklı iki düzeyden geçen sagital T2 ağırlıklı serilerde uterus boyutları belirgin artmış olup geçiş zonunda korpus anteriorda daha belirgin olmak üzere belirgin kalınlaşma ve içerisinde yaygın, bazıları endometriumdan myometriuma parmak şeklinde uzanım gösteren milimetrik hiperintens alanlar görülüyor. 

Resim 2. Aksiyel T2 (A) ve T1 ağırlıklı (B) görüntülerde de benzer bulgular görülmekte olup T1 serilerde kalınlaşmış geçiş zonu komşu uterus ile izo-hafif hiperintens görünümdedir.

Resim 3. Dinamik kontrastlı görüntülerde kalınlaşmış geçiş zonu kontrastlanmakta olup içerisinde kontrastlanma göstermeyen milimetrik kistik alanlar görülmektedir(İsveç peyniri görünümü).

TARTIŞMA

Adenomyozis heterotopik endometrial gland ve stromanın myometrium içerisinde görülmesi olup komşu düz kaslarda  hipertrofi de mevcuttur. Olguların %90’ı multipar kadınlardır ve leiomyom, endometriozis ve endometrial poliplerle ilişkilidir. Endometrial karsinom riski bu hastalarda artmıştır.

Radyolojik görüntüleme olarak ilk başvurulacak yöntem transvajinal ultrasondur ancak MRG arada kalınan olgular ve tedavi planlaması için problem çözücü olarak kullanılır. Eğer adenomiyozise leiomiyomlar ve endometriozis eşlik ediyorsa görüntülemede en uygun yöntemdir. Değerlendirmede en uygun sekans multiplanar FSE T2 ağırlıklı görüntülerdir.

MRG incelemede geçiş zonu (GZ) kalınlaşmış olarak izlenir. GZ kalınlığı 12 mm’nin üzerinde  ise adenomiyozis açısından yüksek derecede prediktiftir. 8-12 mm arasında GZ kalınlığı ölçüldüğünde tanıda yardımcı bulgulardan faydalanılır.

Bunlar GZ’nin belirsiz sınırlı olması, %50 olguda geçiş zonu içerisinde 2-6 mm boyutlarında heterotopik endometrial glandları temsil eden T2 hiperintens odaklar bulunması, menstrual fazda bu odakların sayı ve görünümünde fluktuasyon görülmesi, endometriumda yalancı genişleme görülmesidir (hormonal duruma göre değişkenlik gösteren endometriumdan myometriuma parmak benzeri T2 hiperintens parmaksı çıkıntıların görülmesi). Ayrıca T1 serilerde %20 olguda heterotopik endometrial dokunun kanamasını temsil eden yüksek sinyalli odaklar görülebilir. Ancak geçiş zonu belirsiz olduğunda MR’ın değeri sınırlıdır. Kontrastlı görüntülerin tanısal doğruluğa etkisi olmayıp kistik glandların kontrastlanmamasına bağlı İsveç peyniri görünümü oluşur.

Ayırıcı tanıda leiomyom, kistik glandüler hipertrofi, difüz myometrial hipertrofi, düşük dereceli endometrial stromal sarkom ve uterin korpusa metastaz akla gelmelidir.

Leiomyomdan ayırımı tedavinin değişmesine bağlı oldukça önemlidir çünkü leiomyom tedavisinde myomektomi seçeneği mevcutken adenomiyoziste histerektomi gereklidir. 

KAYNAKLAR

1. Levy G et al: An update on adenomyosis. Diagn Interv Imaging. 2013;94(1):3-25.

2. Stamatopoulos CP et al: Value of magnetic resonance imaging in diagnosis of adenomyosis and myomas of the uterus. J Minim Invasive Gynecol. 2012;19(5):620-6. 

3. Novellas S et al: MRI characteristics of the uterine junctional zone: from normal to the diagnosis of adenomyosis. AJR Am J Roentgenol. 2011;196(5):1206-13.

MR GÖRÜNTÜLERİ