OLGU ÖZETİ

Hasta 39 Yaş, kadın
Olgu - Yaklaşık 1 yıldır progressiv baş ağrısı şikayeti var. 

- Travma öyküsü yok.

- Nörolojik muayenede önemli bir bulgu yok.

- Labaratuar sonuçlarında anormallik bulunmadı.
Tanı Dev tümefaktif perivasküler boşluk
Bölüm Head & Neck Imaging
Yazar Dr. Hayri OĞUL
Tarih 2017-12-02 17:38:30

MR BULGULARI

Resim 1: Axial ve sagittal FLAIR sekanslarında solda anterior commisura seviyesinde putamen inferioründe periferinde ödemi bulunan 2 cm ebatlı hipointens lezyon

Resim 2: rCBV haritasında (A) lezyon hipoperfüze. DAG görüntülerinde (B ve C) lezyon BOS gibi davranıyor.

Resim 3: TE 135 msn’de elde olunan SVS’de lezyonde tümör piki izlenmiyor.

Resim 4: Prekontrast axiyal T1 AG’de (A) lezyon BOS ile izointenstir. Postkontrast T1 space görüntüde (B) lezyonda kontrast tutulumu  izlenmezken lezyon içerisindeki damarı da görmek mümkü değildir. Postkontrast TOF MR anjiografide (C ve D) lezyon santralindeki  damar (kırmızı ok) açıkça izleniyor.

TARTIŞMA

DEV TÜMEFAKTİF PERİVASKÜLER BOŞLUK 

Beyinde perivasküler boşluklar tipik yerleşim yerleri ve morfolojik yapıları ile kolayca tanınırlar.

En sık anterior kommisur düzeyinde penetran arterlerin trasesi boyunca yerleşim gösterirler. Perivaküler boşluklar yada Virshow-Robin boşlukları 1.5-2 cm’nin üzerine çıktıklarında dev perivasküler boşluklar olarak adlandırılırlar. Dev boyutlara ulaşan bu boşluklar bizim olgumuzda olduğu gibi çok nadiren periferinde ödem etkisi gösterip kistik kitleleri taklit ederler. (Tümefaktif perivasküler boşluk).

Bu durumlarda kistik neoplazilerden başka paraziter kistler, depo hastalıkları (mukopolisakkaridoz gibi), non-neoplastik nöroepitelyal kistler ve kistik enfarktüsler de ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tümefaktif perivasküler boşlukları tanımlamada kontrast madde verildikten sonra elde olunan TOF anjiografi kistin santralindeki damarı orataya koyarak kesin tanı koymada kolaylık sağlar.  


KAYNAKLAR

1) Salzman KL, Osborn AG, House P, et al. Giant tumefactive perivascular spaces. AJNR Am J Neuroradiol. 2005;26(2):298-305.

2) Kwee RM, Kwee TC. Virchow-Robin spaces at MR imaging. Radiographics. 2007;27(4):1071-86.

3) Flors L, Leiva-Salinas C, Cabrera G, et al. Obstructive hydrocephalus due to cavernous dilation of Virchow-Robin spaces. Neurology. 201025;74(21):1746. 

MR GÖRÜNTÜLERİ