OLGU ÖZETİ

Hasta 35 Yaş, kadın
Olgu 35 yaşında  sağda nasium girişinde kitle ile gelen kadın olgunda boyun MRG ve paranasal BT filmleri gösterilmektedir.
Tanı Nazolabial Kist
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Dr. Ayşe ARALAŞMAK, Dr. Ezra ÇETİNKAYA
Tarih 2017-10-30 16:09:50

MR BULGULARI

Fig  1 A, B, C: Paranasal sinüslerden alınan koronal (A) ve aksiyel  BT (B, C)  kesitlerde sağda nasolabial sulkus düzeyinde 16 mm’ lik komşu kemikte remodelling yapan  erozyon yapmayan benign karakterde yumuşak doku kitlesi izlenmektedir. 

Fig  1 A, B, C: Paranasal sinüslerden alınan aksiyel T2 A (A) ve pre (B) ve postkontrast aksiyel  T1 A (C)  kesitlerde sağda nasolabial sulkus düzeyinde 16 mm’ lik kontrast tutmayan yoğun kistik içerikli yağ baskılı sekanslarda baskılanmayan  (burda yağ baskılı sekanslar gösterilmemektedir) yumuşak doku kitlesi izlenmektedir.

TARTIŞMA

Nazolabial kist (nasoalveolar cyst,  Klestadt`s cyst)

Odontojenik olmayan gelişimsel kistdir. Yumuşak doku lezyonudur. 4. dekatda daha çok kadınlarda görülür. Medial ve lateral nasal proseslerin ve maksiller kemik birleşimi sırasındaki epithelial artıklardan veya nasolacrimal kanalın epitheliyal artıklarından da oluşur. Daha çok şekil bozukluğuna yada enfeksiyona neden olur. Nasal kaviteye veya oral kaviteye fistule olabilir.

En önemli ayırıcı tanısı incisive canal kisti (nasopalatine duct cyst) olup sert damak anteriorundan kemikten çıkar. Nasopalatine kanalın epiteliyel kalıntılarından oluşur.
Odontogenic, developmental ve neoplastic lezyonlarda ayırıcı tanıda düşünülür.

Odontojenic kistler (periapical granuloma, periapical cyst or periapical abscess) kemik yerleşimli olup diş ile ilintilidir. Dentigerous kist yine kemik ile alakalı olup çıkmamış (unerupted) dişe sahiptir.

Odontojenik olmayan  epidermoid kistlerde  ayırıcı tanıda düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1) Yerli H, Cabbarpur C, Aydin E. CT findings of a nasoalveolar cyst. Br J Radiol. 2009;82 (976): e76-8. doi:10.1259/bjr/24160007 

2) Sumer AP, Celenk P, Sumer M ve ark. Nasolabial cyst: case report with CT and MRI findings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109 (2): e92-4. doi:10.1016/j.tripleo.2009.09.034 

3) Chao WC, Huang CC, Chang PH ve ark. Management of nasolabial cysts by transnasal endoscopic marsupialization. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2009;135 (9): 932-5. doi:10.1001/archoto.2009.111 

4) Kato H, Kanematsu M, Kusunoki Y ve ark. Nasoalveolar cyst: imaging findings in three cases. Clin Imaging. 31 (3): 206-9. doi:10.1016/j.clinimag.2006.12.026

MR GÖRÜNTÜLERİ