OLGU ÖZETİ

Hasta 36 Yaş, kadın
Olgu Yaklaşık 1 yıldır hipokondriumda ağrı ve şişkinlik şikayeti var. Travma öyküsü yok. Fizik muayenede klinisyen üst batın orta hattında düzgün sınırlı sert kitle palpe ediyor. Labaratuar sonuçlarında anormallik bulunmadı. Hastaya MRG çekildi.
Tanı Dolaşan dalak (Wandering Spleen)
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Dr. Hayri OĞUL - Dr. Mecit Kantarcı
Tarih 2017-09-07 15:24:32

MR BULGULARI

RESİM :  Koronal (A) ve aksiyal (B) HASTE T2 AG ve postkontrast (C) T1 AG’lerde sol üst kadranda izlenmesi gereken dalak hilusu posterosüperiore dönerek batın orta hattına yer değiştirmiştir (kırmızı yıldız). Kontrast madde enjeksiyonu sonrası geç fazda homojen kontrastlanmaktadır. 

TARTIŞMA

Dolaşan dalakta dalağı peritona stabilize eden bağ ve ligamanlardan biri yada birden çoğu bulunmadığı için dalak batın içerisinde yer değiştirir. Bundan dolayı bu durum literatürde dolanan dalak olarak adlandırılmıştır. Bazı vakalarda ligaman ve bağlar vardır ancak lakstır.

Hastalık nadir görülmekte olup çoğu zaman asemptomatiktir. Burada prezente edilen olguda olduğu gibi dolana dalak büyürse komşu organlarda kompresyona neden olarak semptomatik hale gelebilir. Bazende klinisyen tarafında batında kitle olarak palpe edilir ve yine bizim olgumuzda olduğu gibi bu maksatla kesitsel görüntüleme istenebilir.

Dolanan dalak ile ilgili geniş kapsamlı makaleler bulunmamaktadır. Çoğu vaka takdimi şeklinde sunulmaktadır. Çok daha nadir olarak bu hastalarda dalak torsiyone olup hasta splenik enfarkt ile prezente olabilir. Hastalığın tanısında US, BT yada MRG’den herhangi birisi kullanılabilir. US ile dolanan dalak tanımlanabilir, ancak komplikasyonlarını tanımlamada yetersizlikler görülebilir.

BT hem hastalığı hem de komplikasyonlarını tanımlamada kullanışlıdır ancak radyasyon riski bulunmaktadır. Bu olguda olduğu gibi MRG hem dolanan dalağı hem de komşu anatomik yapılarla ilişkisini tanımlamada son derecede efektif bir görüntüleme yöntemidir. Dinamik MRG ile splenik torsiyon ve enfarkt gibi olası komplikasyonlar da başarı ile gösterilebilir

KAYNAKLAR

1) Gu J, Elston T, Robson A. Acute torsion of a wandering spleen. ANZ J Surg. 2015;85:789-90.

2) Ayaz UY, Dilli A, Ayaz S, Api A. Wandering spleen in a child with symptoms of acute abdomen: ultrasonographic diagnosis. Case report. Med Ultrason. 2012;14:64-6.

3) Chu J, Li Z, Luo B, Yang J. Wandering spleen with torsion and complete infarction. Acta Radiol. 2011;52:911-3.

4) Ben Ely A, Zissin R, Copel L, Vasserman M, Hertz M, Gottlieb P, Gayer G. The wandering spleen: CT findings and possible pitfalls in diagnosis. Clin Radiol. 2006;61:954-8.

MR GÖRÜNTÜLERİ