OLGU ÖZETİ

Hasta 23 Yaş, kadın
Olgu 23 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti var.
Tanı Crohn hastalığı
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Doç. Dr. Selma UYSAL RAMADAN
Tarih 2017-07-11 11:37:57

MR BULGULARI

Tipik Crohn hastalığında aktivite ile MR enterografi bulguları

- Duvar kalınlığının 4mm den fazla olması

- Mukozal hiperemi-ödem ve kontrastlanma paterni

- Transmural ülserasyon ve fistül

- Vaskuler taraklanma

- Enflamatuvar lenf nodları

TARTIŞMA

Tipik Crohn hastalığında

- İleal tutulum

- Çevre yağlı dokuda taraklanma

- Duvar kalınlaşması

- Ülser veya fistüller

  Crohn Hast

Ulseratif Kolit

Barsak tutulumu

%70 ince barsak

%15-20 sadece kolon

%95 rektum

Terminal ileum (backwash ileit)

Atlamalı lezyon Tipiktir

Devamlılık gösterir

Barsak duvar kalınlaşması

Kolon tutulumu daha kalın ve seroza irregüleritesi vardır

Seroza düzenlidir

Mezenterik yağlı doku artışı

 Sık  Beklenmez

Apse

Olabilir Beklenmez

Perianal komplikasyon

 

Sık (fistül, sinüs)

 Beklenmez

Primer sklerozan kolanjit birlikteliği

 Beklenmez  Olabilir

KAYNAKLAR

1) RadioGraphics 2010; 30:367–384

2) AJR 2011; 197:76–79

3) AJR 2011; 197:80–85

MR GÖRÜNTÜLERİ