OLGU ÖZETİ

Hasta 55 Yaş, kadın
Olgu Mamografide saptanan asimetrik doku ultrasonografide teyit edilemeyince kontrastlanmasının değerlendirilmesi için çekilen meme manyetik rezonans görüntüleme tetkiki verilmiştir.

Tanı STERNAL FORAMEN
Bölüm Breast Imaging
Yazar Dr. Irmak DURUR SUBAŞI
Tarih 2017-01-04 13:59:55

MR BULGULARI

RESİM: Transvers T1 ağırlıklı turbo spin echo görüntüde sternum korpusunda orta hatta sternal foramen varyasyonu izlenmektedir.

TARTIŞMA

Sternum, toraks ön duvarında ventrolateral olarak gelişen ve sternal bantlar olarak adlandırılan bir çift vertikal mezenşimal banttan köken almaktadır. Bu sternal bantlarda; manubrium sterni, korpus sterni segmentleri (sternebra) ve ksifoid çıkıntı kıkırdak modellerini oluşturmak üzere median planda ve kraniokaudal yönde kondrifikasyon meydana gelmektedir.

Bantların füzyonu sternumun inferior uçlarında bazı durumlarda gerçekleşmeyebilir. Bu füzyon defektleri genellikle üçüncü ve dördüncü sternebralar arasında olmaktadır. Orta hattaki bu hatalı kaynaşma, sternal foramen olarak adlandırılır.

Sternal foramen genellikle sternumun alt parçasında daha sık görülmekle birlikte manubrium sternide de görülmektedir. Bu durum izole bir malformasyon olabileceği gibi, kalp ve diğer orta hat anomalileriyle de birlikte olabilir.

Sternal foramenin varlığı, sternal ponksiyon sırasında kardiyak veya büyük damar yaralanmaları için risk oluşturabilir. Literatürde, akupunktura bağlı kardiyak tamponad gelişimi ile ilgili üç vaka bildirilmiştir. Ayrıca, sternal foramen osteolitik lezyon olarak algılanabilir.

Sternal foramen prevalansı %3,5 olarak bildirilmektedir. Dolayısıyla toraksın kesitsel görüntülemesi sırasında bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülemede nadir olmayarak bu durumla karşılaşılmaktadır. İlgili sternal kısmın da belirtilerek varyasyonun radyolojik yorumlamada bahsedilmesi hasta ve ilgili diğer hekimler açısından önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR

1) Yekeler E, Tunaci M, Tunaci A, Dursun M, Acunas G. Frequency of sternal variations and anomalies evaluated by MDCT. AJR Am J Roentgenol, 2006, 186: 956-60.

2) Restrepo CS, Martinez S, Lemos DF, Washington L, McAdams HP, Vargas D, Lemos JA, Carrillo JA, Diethelm L. Imaging appearances of the sternum and sternoclavicular joints. Radiographics, 2009, 29: 839-59.

3) Aslam M, Rajesh A, Entwisle J, Jeyapalan K. Pictorial review: MRI of the sternum and sternoclavicular joints. Br J Radiol, 2002, 75: 627-34.

MR GÖRÜNTÜLERİ