OLGU ÖZETİ

Hasta 23 Yaş, kadın
Olgu Epilepsi öyküsü olan 23 yasinda kadin hastaya ait kranyal MRG görüntüler.
Tanı Subependimal Heterotropi
Bölüm Neuroradiology
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 12:21:16

MR BULGULARI

Üst sıra: Aksiyal T2AG ve FLAIR

Alt sıra: Koron al TlAG

Bilateral lateral ventriküllerin lateral kenarları boyunca su bependimal yerleşimli nodüler gri cevher alanları izlenmekte olup lateral ventrikü Ilerde ind entasyonlar oluşturmaktadır.

TARTIŞMA

Periventriküler heterotropi olarak da adlandırılan su bependimal heterotropi, gri cevher heterotropilerinin en sık görülen form ud ur. Lateral ventriküllerin ependimi altında gri cevher nodülleri ile karakterizedir. Tek ya da çift taraflı fo kal ya da bilateral diffüz formda olabilir. Diğer gri cevher heterotropilerinde olduğu üzere normal nöronal migrasyonda bozukluk sonucu oluşur. MRG'de ependimin hemen altında yerleşen gri cevher nodülleri lateral ventrikül konturlarında düzensizliğe neden olur. En sık trigon ve oksipital hornlar düzeyinde izlenirler. Geri kalan beyin normal görünümdedir. Tüm sekanslarda normal gri cevher özelliğindeki bu alanlar kontrastlanmazlar.

KAYNAKLAR

1. Stanislavsky A, Gaillard F. Subependym al grey matter heteroto pia. Radiogaedia.org

MR GÖRÜNTÜLERİ