OLGU ÖZETİ

Hasta 45 Yaş, erkek
Olgu 45 yasinda erkek hastaya ayak bilegi MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Osteopoikiloz
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 13:38:06

MR BULGULARI

A. Aksiyal T1AG

B. Aksiyal yağ baskılı PD

C. Sagittal TlAG

D. Sagittal STIR

Ayak bileği çevresinde daha belirgin olmak üzere kemik iliğinde yaygın, Tl ve TZAG'Ierde belirgin hipointens, çok sayıda küçük boyutlu kompakt kemik adacığı izlenmektedir.

TARTIŞMA

Multipl kemik adacığı (enostoz) ile karakterize nadir bir sklerozan kemik displazisidir. Otozomal dominant geçişlidir. Kemik adacıkları tipik olarak eklem çevresinde kümelenirler ve çevre trabeküllere paralel seyir gösterirler; bu nedenle metafizlerde ağırlıklı olarak longitudinal izlenirler. Genellikle apendiküler iskelette ve pelviste saptanırlar. Olgular genellikle asemptomatik olmakla birlikte hafif eklem ağrısı ve effüzyon tanımlanmıştır.

MRG görünümü kemik adacıkları ile aynı olup Tl ve TZAG’Ierde küçük hipointens lezyonlar olarak izlenirler. Ayrıcı tanıda insidental kemik adacıkları, diğer sklerotik kemik displazileri, sklerotik metastazlar, kalsiyum ve fosfat metabolizma bozuklukları, kronik multifokal sklerozan osteomyelit, Paget hastalığı ve nadir de olsa multipl osteid osteom göz önünde bulundurulmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Weerakkody Y, Gaillard F, et al. Osteopoikilosis. http:[[radiogaedia.org

2. Ozdemirel AE, Cakit BD, Erdem HR, Koc B. A rare benign disorder mimicking metastasis on radiographic examination: a case report of osteopoikilosis. Rheumatol Int 2011; 31:1113-1116.

MR GÖRÜNTÜLERİ