OLGU ÖZETİ

Hasta 55 Yaş, kadın
Olgu 55 y kadin hasta, sol kalça lateralinde ağrı
Tanı Kalçanın rotator kılıf lezyonu
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Ayşenur Oktay
Tarih 2016-04-25 18:21:05

MR BULGULARI

Resim 1: Her iki kalça T1A koronal MRG'de sol femur büyük trokanterde kantur düzensizliği ve komşuluğunda tendon yapışma yerinde asimetrik hipointens sinyal değişikliği izleniyor.

Resim 2A ve 2B: Her iji kalpca PD A aksiyel MRG'de, sol femur büyük trokanter anterolateralinde gluteus medius ve minimus tendonlarının yapışma yerinde kalınlaşma ve artmış sinyal görülüyor.

Resim 3: Her iki kalça T1 A kontrastlı koronal MRG'de, sol femur büyük trokanter komşuluğunda tendon yapışma yerinde kontrast tutululuşu dikkati çekiyor.

Resim 4: Sol kalça diret grafide sol femur büyük trokanter komşuluğunda düşük dansitede kalsifik opasite izleniyor.

TARTIŞMA

Gluteus minimus ve gluteus medius tendinopatisi büyük trokanterik ağrı sendromun iyi bilinen nedenlerinden biridir. Bu tendonlar omuzdaki rotator kılıf tendonlarına benzer.

"Kalçanın rotatot kılıf lezyonu" gluteus medius ve minimus tendonlarındaki patolojidiyi tanımlar. Tendon patolojileri peritendinit, tendinozis, kısmi ya da tam yırtık şeklinde görülebilir.

MR görüntülerde peritendinitte tendon çevresinde yumuşak doku ödemi tendinoziste ise tendonda kalınlaşma ile beraber sinyal artışı izlenir. Yırtıkta ise tendon liflerinde kısmi ya da tam yırtık saptanır.

Kronik olgularda tendon yapışma yerinde kalsifikasyon görülebilir, kalsifik tendinit olarak tanımlanabilir.

KAYNAKLAR

1) Kong A, et al. MRI and US of gluteal tendinopathy in greater trochanteric pain syndrome. Eur Radiol 2007; 17:1772.

2) Kingzett-Taylor A, et al. Tendinosis and tears of gluteus medius and minimus tendons as a couse of hip pain. AJR 1999; 173:1123.

MR GÖRÜNTÜLERİ