OLGU ÖZETİ

Hasta 52 Yaş, kadın
Olgu 52 yasinda bayan hasta, sol el bileginde 6 aydir süren agri sikayeti ile basvuruyor
Tanı Skafoid Avasküler Nekrozu (kırığa sekonder)
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Çağla Tarhan
Tarih 2016-05-10 10:50:57

MR BULGULARI

Sağ dirsek MRG'de yağ baskılam alı PD A (A ve B) ve yağ baskılam alı T2 A (C) görüntü lerde triseps kasında ödem, tendon bütünlüğünde bozulma ve sag'rtal görüntüde retraksiyon izleniyor.

TARTIŞMA

Triseps Tendon Rüptürü

Çok nadir rastlanır. Ortalama 30 yaş civarında görülür. Kadın ve erkeklerde eşit oranda mevcuttur. Hemen her zaman major travma sonrası olur.

Sıklıkla radius başı kırığı eşlik eder.

En sık olekranon distal tutunma yerinde olur.

Seyrek olarak birlikte olekranon bursiti ve ulnar sinir sublu ksasyonu olabilir.

Spontan olursa akla SLE, hiperparatiroid izm, lokal steroid kullanımı gelmelidir.

KAYNAKLAR

1. Internal Derangements ofJoints: Resnick, Kang, Pretterklieber.

2. Kas iskelet sistemi MR uygulamaları: MR derneği.

3. Cam pell' s operative orthopaedics.

MR GÖRÜNTÜLERİ