OLGU ÖZETİ

Hasta 21 Yaş, kadın
Olgu Kronik diz agrisi nedeniyle basvuran 21 yasindaki kadin hastanin fizik bakisinda patolojik bulgu saptanmadi.
Tanı Anteromedial Meniskofemoral Ligaman
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Şebnem Örgüç
Tarih 2016-04-07 15:58:15

MR BULGULARI

Resim 1: Saigttal yağ baskılı PD kesitte ön çapraz bağın önünde ve ona paralel seyreden, sinoviyal sıvı ile ayrılan hipointens anteromedial meniskofemoral ligamana (AMMML) ait ince lineer bant.

TARTIŞMA

Medial menisküsün konjenital anomalileri nadir görülmekle birlikte çoğunlukla ön boynuzu ilgilendir. Bu nadir normal varyant medial menisküsün ön boynuzunu femoral interkondiler fossanın duvarına bağlayan, ön çapraz bağı tüm uzunluğu boyunca belirgin bir biçimde kateden anormal fibröz bandın medial menisküsünün ön boynuzunda sonlanması ile oluşur.

Daha önce yayınlanmış AMMFL'lerin çoğu artroskopi sırasında tesadüfen gösterilmiştir.

MRG ile gösterilebilen AMMFL için az sayıda olgu bildirilmiştir.

AMMFL'ın MR görünümü ön çapraz bağın önünde, sinoviyal sıvıya ait ince lineer hiperintensite ile ön çapraz bağdan ayrılan düşük sinyalli bant şeklinde olup tüm sekanslarda ön çapraz bağ ile izointenstir. En iyi sagital planda T2AG yağ baskılı sekanslarda görülür. Diz MRG 'de AMMFL potansiyel bir tuzaktır. Koronal kesitlerde deplase meniskal fragmanı taklit edilebilir. ACL yırtığı olgularında ise sağlam ACL sanılarak yanılgıya yol açabilir. Bu anomali klinik bulgular ile ilişkili olmayıp eksize edilmesi gerekmez.

KAYNAKLAR

1) Seojima T., Murakami H., Tanaka N., Nagata K., Anteromedial meniscofemoral ligament. Arthroscopy, 2003, 19:90-95.

2) Coulier B, Himmer O. Anteromedial meniscofemoral ligament of the knee: CT and MR features in 3 cass. JBR-BTR, 2008,91:240-244

MR GÖRÜNTÜLERİ