OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı Yazar Tarih

Salivary gland malignancy

59 year old woman was diagnosed with right sided Bell’s palsy in March. The facial paralysis d...

Dr. Beatrix Kovácsovics - University Hospital Linköping Sweden08.10.2020

Granüloza hücreli tümor

71 yaşında pelvik ağrı ve kanama şikayeti ile başvuran hastada pelvik MR tetkiki yapılmışt...

Dr. Leyla KARACA01.09.2020

Tüberküloz prostatiti

Son 2 aydır giderek artan bacaklarda güçsüzlük, ağrı, son 1 haftadır ara a...

Dr. Diğdem KURU ÖZ06.08.2020

Lenfangiom

Nonspesifik karın ağrısı nedeniyle yapılan acil US  sonrasında gerçekleştirilen B...

Dr. Fuldem Mutlu 07.07.2020

jel kaçağı ve eşlik eden mukosel benzeri meme kitlesi

5 yıl önce memeye augmentasyon mamoplasti uygulanmış memede ele gelen hafif sert kıvamlı, ...

Dr. Işıl BAŞARA AKIN01.06.2020

Sol ventriküler nonkompaksiyon kardiyomiyopatisi

Nefes darlığı ile acile başvuran ve dekompanse kalp yetmezliği, atrial fibrilasyon ve taşikard...

Dr.İlkay ÇAMLIDAĞ22.05.2020

Brankial kleft kisti tip 2

58 yaşında, erkek hasta, boyun sağ yarısında ele gelen şişlik nedeniyle başvurdu....

Dr. Gül Hatipoğlu, Dr. Nimet Akın07.03.2020

40 Yaş ve 43 yaş Kadın olgu. Olgu 1: Baş ağrısı komorbid durum yok. Olgu 2: Baş a...

Dr. Mehmet Emin Adin04.02.2020

Kraniyofarenjiyoma

Klinik prezentasyon: Baş ağrısı

MR inceleme;  Axial precontrast T1 VIBE, axial p...

Dr. Mehmet Emin Adin06.01.2020

Zellweger Sendromu

Desteksiz oturamama-yürüyememe şikayeti ile başvuruyor. Hastanın dismorfik yü...

Doç.Dr. Betül Emine DERİNKUYU02.12.2019

Disembriyoplastik nöroepiteliyal tömörler (DNET)

Uzun zamandır baş - boyunun sağ tarafında ve sol dizinde uyuşukluk ve bazen istemsiz hareketler...

Dr. Yaşar TÜRK, Dr. Atakan KÜSKÜN04.11.2019

Diyabetik/Üremik Ensefalopati

4 gündür tüm vücutta istemsiz hareketler, konuşma bozukluğu, bilinç ...

Dr. Ali Murat KOÇ01.10.2019

Wolfram Sendromu

15 yaşında erkek hasta, 10 yıl önce tip 1 Diabetes mellitus tanısı almış. B&uu...

Doç.Dr. Betül Emine DERİNKUYU01.09.2019

Biventriküler ARVD

68 yaşında erkek hasta, aritmi etyolojisi araştırılıyor....

Dr. Selçuk AKKAYA01.08.2019

Charcot eklemi

Sağ omuzda giderek artan şişlik ve ağrı şikayetiyle gelen 43 yaşında kadın olgu.
...

Dr. Burcu Savran Dr. Elif Aktaş02.07.2019

Hipertofik Olivar Dejenerasyonu

Son bir haftadır sol kolda ve bacakta uyuşma, sol gözde çift görme yakınması ol...

Dr. Farid VALİAGHAYEV, Dr. Uğur TOPRAK01.06.2019

Pleomorfik adenom

Sağ yüzde infraauriküler bölgede 3 yıldır giderek artan şişlik şikayeti bulunan...

Dr. Elif AKTAŞ, Dr. Burcu SAVRAN01.05.2019

Menkes Hastalığı

34 haftalık prematüre doğum öyküsü ve nöbeti olan 4 aylık kız hasta.

DR. ŞAFAK PARLAK, DR. RAHŞAN GÖÇMEN02.04.2019

Multinodüler vakuolizan nöronal tümör

Migren nedeniyle takip edilen olguda kraniyal MRG tetkiki isteniyor....

Dr.Yusuf Kenan Çetinoğlu, Dr.Mustafa Fazıl Gelal01.03.2019

Karpal koalisyon: Lunotrikuetral koalisyon

El bileğinde ılımlı ağrı yakınması mevcut. Belirgin bir travma öyküsü tanıml...

Dr. Berna Dirim METE01.02.2019

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu

El bileğinde ılımlı ağrı yakınması mevcut. Belirgin bir travma öyküsü tanıml...

Dr. Elif GÜNDOĞDU, Dr. Selma UYSAL RAMADAN01.01.2019

Mukoepidermoid karsinom

Çenede şişlik şikayeti nedeniyle yapılan boyun MRG incelemesinde sol submandibuler loj ye...

Dr. Bahar ATASOY, Dr. Ayşe ARALAŞMAK04.12.2018

Otoimmün pankreatit

3 aydır yemekle ilişkisiz karın ağrısı, 10 kg kaybı gibi şikayetlerle başvuran hastaya yap...

Dr.İlkay ÇAMLIDAĞ01.10.2018

I = ALPSA lezyonu II = Kemik Bankart lezyonu III = Fibröz Bankart lezyonu IV = GLAD lezyonu V = Perthes lezyonu

Aşağıda  bir yada birden çok sayıda omuzu çıkan beş farklı hastaya ait axi...

Dr. Hayri OĞUL01.10.2018

Kronik Hoffa Sıkışma Sendromu

63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral graf...

Dr. Banu ALICIOĞLU03.09.2018

Granülomatöz Prostatit

Sol yan ağrısı, ateş, idrar yaparken yanma şikayeti ile acil servise başvuran ve yatışı sı...

Dr. Diğdem KURU ÖZ03.09.2018

Diyafizer aklazi + iskiyofemoral sıkışma

49 yaşındaki erkek hastanın sol kalçasından ayağına vuran ağrı mevcut....

Dr. Banu ALICIOĞLU01.08.2018

Soliter fibröz tümör

54 yaşında, karın ağrısı ve  şişkinlik şikayetleri olan erkek hastaya yapılan USG&rsq...

Dr. Fatma KULALI31.07.2018

Fokal nodüler hiperplazi

Üriner şikayetleri nedeniyle abdomen US yapılan 40 yaşında kadın hastada karaciğer kitles...

Dr. Fatma KULALI02.07.2018

İntrakonal kavernöz hemanjiom

Sol gözde zaman içerisinde artış gösteren görme kaybı ve propitozis. Kontra...

Mauricio Castillo, MD, FACR - Uzm.Dr. Neslihan SÖNMEZ02.07.2018

Gri cevher heterotopisi

Nöbet şikayeti ile  çekilen dış merkez  BT’sinde   intrakra...

Mauricio Castillo, MD, FACR, James Scatliff Distinguished Professor of Radiology, Dr. Umut Orkun Çelebi01.06.2018

Endometrioma

32 yaşında kadın hasta. Pelvik ağrı şikayeti mevcut....

01.01.2018

Adenomyozis

Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan pelvik USG incelemede uterusta dev miyom gö...

Dr. İlkay ÇAMLIDAĞ01.12.2017

Percheron arter oklüzyonuna sekonder talamik enfarkt

Önceden bilinen herhangi bir hastalığı yok. Ani gelişen baş ağrısı, bulantı ve ç...

Dr. Hayri OĞUL30.11.2017

Dev tümefaktif perivasküler boşluk

- Yaklaşık 1 yıldır progressiv baş ağrısı şikayeti var. 

- Travma öyk&...

Dr. Hayri OĞUL01.11.2017

İntraossöz lipom - Stage 3 intraossöz lipom

26 yaşında profesyonel erkek basketbolcu. Transferi öncesi rutin check-up....

Dr. Mustafa Kemal DEMİR30.09.2017

Nazolabial Kist

35 yaşında  sağda nasium girişinde kitle ile gelen kadın olgunda boyun MRG ve paranasal BT...

Dr. Ayşe ARALAŞMAK, Dr. Ezra ÇETİNKAYA07.09.2017

Kafa tabanı menengiomu

17 yaşında baş ağrısı, ses kısıklığı ile başvuran erkek olgunun boyun MRG ve boyun BTA g...

Dr. Ezra ÇETİNKAYA, Ayşe ARALAŞMAK31.08.2017

Dolaşan dalak (Wandering Spleen)

Yaklaşık 1 yıldır hipokondriumda ağrı ve şişkinlik şikayeti var. Travma öykü...

Dr. Hayri OĞUL - Dr. Mecit Kantarcı01.08.2017

Diafragmatik Mezotelyal Kist

28 yaşında kadın hasta sağ üst kadranda ağrı şikayeti mevcut. Ateş, halsizlik ya da kil...

Dr. Ali Devrim KARAOSMANOĞLU01.07.2017

Crohn hastalığı

23 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti var....

Doç. Dr. Selma UYSAL RAMADAN01.06.2017

Granülomatöz Mastit

36 yaşında kadın hastaya ait meme manyetik rezonans gör&uu...

Dr. Irmak DURUR SUBAŞI01.05.2017

Patellar Dorsal Defekt

16 Yaşında erkek olgu. Yaklaşık 2 yıldır sağ dizinde ağrı şikayeti var. A...

Dr. Hayri OĞUL01.04.2017

Motor nöron hastalığı

53 yaşında  yaklaşık 10 yıl önce başlayan progresif olarak yürümesi bozula...

Dr. Ayşe ARALAŞMAK01.03.2017

Papiller tip renal hücreli karsinom

Larinks ca nedeniyle takipte olan hastanın torakal vertebra MRG’sinde sol böbrekte kitle...

Dr. İlkay ÇAMLIDAĞ31.01.2017

Pankreatik müsinöz kistik neoplazm.

Karın ağrısı nedeniyle yapılan US’de pankreasta yaklaşık 4.5cm’lik hipoekoik kitl...

Dr. Selma UYSAL RAMADAN01.01.2017

Pankreatik adenokarsinom

80 yaşında karın ağrısı ve kilo kaybı ile başvuran hastada üst abdomen MR tetkiki ya...

Dr. Selma UYSAL RAMADAN01.01.2017

STERNAL FORAMEN

Mamografide saptanan asimetrik doku ultrasonografide teyit edilemeyince kontrastlanmasının değerl...

Dr. Irmak DURUR SUBAŞI01.12.2016

Osteoblastom

Yaklaşık 2 yıldır boynunda ağrı şikayeti var. Zaman zaman s...

Dr. Hayri OĞUL01.11.2016

İnfantil Başlangıçlı Asendan, Herediter Spastik Paraparezi

13 yaşındaki erkek olgu yürüyememe ve konuşamama yakınmaları ile başvurmaktadır. Ha...

Bahar Atasoy, Ezra Çetinkaya, Ayşe Aralaşmak, Hüseyin Toprak, Alpay Alkan01.10.2016

Distal vajinal atrezi

12 yaşında kız çocuk. Ara ara olan karın ağrısı şik...

Dr. Berna OĞUZ01.09.2016

Post-travmatik olguda izole beyin sapı kontüzyonu

56 yaşında erkek hasta, 3 hafta önce travma öyküs...

Hayri OĞUL02.08.2016

Fibrozis -> Siroz/sirotik nodüller -> HSK

59 yaşında erkek olgu karın ağrısı şikayeti mevcut....

Doç. Dr. Selma UYSAL RAMADAN01.07.2016

İliotibyal Bant Sürtünme Sendromu

20 yaşında kadın tenis oyuncusu, sol diz ağrısı şikayeti....

Dr. Berna Dirim Mete01.06.2016

Hemanjiom

Yüz estetiği için Plastik Cerrrahi bölüm&uu...

Ayşe ARALAŞMAK01.05.2016

Embriyonel Rabdomiyosarkom

idrarından kan gelmesi şikayeti var. İdrar çıkışı gi...

Altan Güneş, Dr. Berna Oğuz, Dr. Nursun Özcan, Dr. Mithat Haliloğlu04.04.2016

Gelişimsel Venöz Anomali ile ilişkili serebellar Kavernöz Anjiom

6 aydır devam eden progresiv baş ağrısı, baş dönmesi ve...

Dr. Hayri OĞUL01.03.2016

Septik-embolik Ensefalit

Mitral valv prolapsusu olan olguya profilaksi yapılmadan diş tel...

Dr. Gizem TİMOÇİN, Dr. Ayşe ARALAŞMAK02.02.2016

İnferiora Yer Değiştirmiş Flap-Kanat Mediyal Menisküs Yırtığı

27 yaşında erkek olgu. Sağ dizde ağrı şikayeti mevcut....

Berna DİRİM METE07.01.2016

Kesişme Sendromu

Otuzdört yaşında erkek işçinin son zamanlarda şiddetlenen el bileği ve ön kol ...

Berna Dirim METE26.12.2015

Sinovyal Sarkom

Otuzbir yaşında erkek olgunun sağ çene ekleminde bir yıldır ağrı şikayeti mevcut. Son...

Berna Dirim Mete01.05.2015

Bipartit Os Peroneum Yoluyla Spontan Peroneus Longus Tendon Yırtığı

Sağ ayak bileği dış kesiminde yaklaşık 3 haftadır devam eden ağrı şikayetiyle radyoloji kl...

Hayri Oğul01.05.2015

İntrauterin Torsiyone Opere Kisti

İki aylık kız bebek. Prenatal dönemde doğuma yakın yapılan US incelemede sağ alt kadrand...

Berna Oğuz01.04.2015

Hepatoblastom

6 aylık erkek. Karında şişlik ve huzursuzluk şikayeti ile başvurdu....

Berna Oğuz01.04.2015

Primer Diffüz Leptomingeal Gliomatozis

5 yaşında kız olgu Son bir aydır yürümede bozukluk, alt ekstremitelerde kas atrofisi n...

Ayşe Aralaşmak15.03.2015

Hipotiroidili olguda derin ven thrombozu

1 gündür şiddetli baş ağrısı şikayeti var olan 13 y kız olgu voleybol oynarken bili...

Ayşe Aralaşmak02.03.2015

Soliter fibröz tümör

43 Yaşında erkek olgu. 3-4 aydır devam eden alt ekstremitede güçsüzlük şik...

Recep Sade02.02.2015

Paraglenoid labral kistle ilişkili posterior labral yırtık

34 Yaşında erkek olgu. Sağ omuz posterosuperiorunde 2 aydır devam eden ağrısı var. Ağrı &ou...

Hayri Oğul07.01.2015

Düşük Greydli Talamik Astrositomun Yoğun Leptomeningeal Yayılımı

24 Yaşında erkek hasta 3 aydır devam eden çift görme, görme keskinliğinde kayı...

Hayri Oğul11.12.2014

Transplantasyon Sonrası Karaciğer Parankim İskemisi

42y erkek olguda alfa fetoprotein yüksekliği araştırılıyor....

Selma Uysal01.11.2014

Brusella Hipofizit

49 yaşında erkek olgu, iki aydır çift görme, görme keskinliğinde kayıp, halsiz...

Hayri Oğul22.10.2014

Germ Hücreli Tümör

12 aylik kiz. Gluteal bölgesinde ele gelen sertlik ile basvurdu. Kanda alfa-feto protein (AFP) ...

Berna Oğuz02.10.2014

Karaciğer sol lobda lateral segmentinde yerleşmiş klasik hemanjiom

43 yaşında kadın olguda US’de karaciğerde hipoekoik kitle tanımlanmış ve karaciğer din...

Selma Uysal23.09.2014

Karaciğer sol lobda bölgesel yağlanma alanı ve sol adrenal adenom

32y K hasta US’de karaciğerde sol lobda lokalize ekojenite artışını açıklamaya y&...

Selma Uysal23.09.2014

Osteoid Osteoma

22 yaşında erkek olgu. Sağ ayak sırtında hareketle artan ağrı şikayeti mevcut....

Berna Dirim Mete23.09.2014

Langerhans Hücreli Histiyositoz

6 aylık bebek hasta, sağ göz çevresinde şişlik kızarıklık ve sağ boyunda ele gel...

Ayşe Aralaşmak23.09.2014

Alt servikal ve üst torakal epidural kaçışa bağlı intrakranial/intradural hipotansiyon.

37 yaşında erkek olgunun baş ağrısı ve dalgınlık şikayeti mevcuttur. 3 haftadır devam eden...

Ayşe Aralaşmak23.09.2014

Özofagus Leiyomyomu

Yutma güçlügü olan 30 yasinda kadin hasta....

Hasan Yiğit19.05.2014

Elonge Transvers Ark (ETA)

Yutma güçlügü olan 30 yasinda kadin hasta....

Hasan Yiğit19.05.2014

Nörokutenoz Melanozis

Spinal kanal içerisinde posterior yerleşimli araknoid kist mevcut...

Alev Dolu05.05.2014

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması

Spinal kanal içerisinde posterior yerleşimli araknoid kist mevcut...

Güliz Özcan28.04.2014

İskiyofemoral Sıkışma Sendromu

Spinal kanal içerisinde posterior yerleşimli araknoid kist mevcut...

Serdar Arslan21.04.2014

Granülomatöz Mastit

50 yasinda sag memede eline agrili sertlik gelen, US ve mamografisinde patolojik bulgular olan kadin...

Pınar Güleçyüz14.04.2014

Spinal Kordda Kavernöz Anjiom (Kavernom)

42 yasinda erkek hasta, kolunda güçsüzlük, elektriklenme sikayeti....

Özlem Özkale07.04.2014

Aksesuar Karaciğer Lobu

55 yasinda erkek hasta, siroz nedeniyle takipte, rekürren karin agrisi sikayeti....

Zeynep Bekin31.03.2014

Perikardiyal Hematom

36 yasinda kadin hasta, geçirilmis ASD ve VSD operasyonu, geçirilmis endokardit, 1 yil...

Özlem Saygılı24.03.2014

Dyke-Davidoff-Masson Sendromu

Sag hemiparezi ve nöbet sikayeti olan 25 yasinda erkek hasta....

Alper Dilli17.03.2014

Düşük Dereceli Appendiks Müsinöz Karsinom

Sag hemiparezi ve nöbet sikayeti olan 25 yasinda erkek hasta....

Dilek Kılıç10.03.2014

Aberran Ampulla Vateri

72 yasinda bayan hasta, mide agrisi bulanti kusma, endoskopide midede safra izleniyor ve MRKP isteni...

Adnan Özdemir03.03.2014

Yetişkin Tip Serebellar Medulloblastom

Bas agrisi ve hareket bozuklugu sikâyeti olan 30 yasinda kadin hasta....

Alper Dilli24.02.2014

Vokal Kord Paralizisi

Bas agrisi ve hareket bozuklugu sikâyeti olan 30 yasinda kadin hasta....

Hilal Gülsüm & Turan Özsoy17.02.2014

Karotikokavernöz Sinüs Fistülü

Sag gözünde agri, kizariklik, ödem ve görme sikâyeti ile basvuran orbital,...

Alper Dilli13.02.2014

Lomber Bölgede Sekestre Disk Fragmanı

Bel agrisi sikâyeti olan 60 yasinda erkek hasta....

Alper Dilli10.02.2014

Ülseratif Kolit - Perianal Abse ve Fistül

57 yasinda bayan hasta, uzun süredir takipli, ates yüksekligi....

Özlem Özkale03.02.2014

Spinal Menenjioma

Sirt ve bel agrisi ve sag bacakta uyusukluk sikayeti olan 41 yasinda bayan hasta....

Alper Dilli27.01.2014

İntrakraniyal Menenjioma

Sirt ve bel agrisi ve sag bacakta uyusukluk sikayeti olan 41 yasinda bayan hasta....

Alper Dilli20.01.2014

Adrenal Lipom

Gögüs agrisi nedeniyle toraks BT’ si çekilen ve tesadüfen batin iç...

Alper Dilli06.01.2014

Glomus Vagale

Boyunda kitle sikayeti olan 41 yasinda erkek hasta....

Alper Dilli30.12.2013

Pontoserebellar Köşe Nüks Akustik Şvannoması

Sag kulakta isitme kaybi olan 59 yasinda kadin hasta....

Alper Dilli23.12.2013

Akustik Şvannom

Sag kulakta isitme kaybi olan 27 yasinda erkek hasta....

Alper Dilli16.12.2013

Periventriküler Lökomalazi

30 yasinda kadin hasta, çocukluk döneminden itibaren ögrenme güçlü...

Erdem Birgi09.12.2013

Kemik Sarkoidozu

44 yasinda bayan hasta, sag el 4.parmakta sislik ve agri....

Özge Öztürk02.12.2013

Kor Triatriyatum Dekster

48 yasinda kadin hasta, sinüs venosus tip ASD ve pulmoner venöz dönüs anomalisi ...

Hasan Yiğit25.11.2013

İnternal Akustik Kanalda Lipom

Otuz iki yasinda erkek hasta 3 ay önce gelisen sensörinöral isitme kaybi yakinmasi il...

Pelin Demir18.11.2013

Subaraknoid mesafede Lipiodol artıkları

Basagrisi ile basvuran 67 yasinda kadin hastada BT ve MRG incelemeleri yapilmistir....

Fazlı Gelal11.11.2013

Annüler Pankreas

74 yasinda erkek hasta karin agrisi ve sarilik sikayeti ile basvurdu. Hastaya ultrasonografi, bilgis...

Ayşe Özdemir04.11.2013

Karaciğerin Pyojenik Abseleri

70 yasinda erkek hasta sag üst kadran agrisi ve ates sikayetleri ile acil servise basvurdu....

Tuba Akdağ28.10.2013

Subependimal Heterotropi

Epilepsi öyküsü olan 23 yasinda kadin hastaya ait kranyal MRG görüntül...

Hasan Yiğit21.10.2013

Fokal Kortikal Displazi

8 yasinda kiz çocuk hasta, erken bebeklik döneminden itibaren epileptik nöbet ge&cc...

Tuba Akdağ14.10.2013

MEN IIA ile birlikte olan feokromositoma

26 yasinda bayan hasta tiroid meduller karsinomu nedeniyle opere olmus. Su anda ara ara olan hiperta...

Harun Çam07.10.2013

Subakut Kombine Dejenerasyon

43 yasinda erkek hastada, kollarda güçsüzlük sikayeti var....

Pelin Demir30.09.2013

Beyin Sapı Gliomu

15 yasinda kiz hastada dengesizlik, bas dönmesi ve bas agrisi sikayetleri vardi....

Harun Çam23.09.2013

Duktal Karsinoma İnsitu (DKİS)

15 yasinda kiz hastada dengesizlik, bas dönmesi ve bas agrisi sikayetleri vardi....

Ayşenur Oktay16.09.2013

Lunat Kemiğin Osteonekrozu (Kienböck Hastalığı)

29 yasinda yük tasiyiciligi yapan erkek hastada sag el bilegini zorlamasi sonrasinda agri, sisl...

Pelin Demir09.09.2013

Myositis Ossifikans

29 yasinda yük tasiyiciligi yapan erkek hastada sag el bilegini zorlamasi sonrasinda agri, sisl...

Ayşenur Oktay02.09.2013

Sinovyal Kondromatozis

Sol dizde 3 yildir agrisi olan 25 yasinda bayan hasta agri, diz ekleminde kilitlenme ve dizini b&uum...

Aynur Turan26.08.2013

İnflamatuar Spondilartrit (seronegatif)

Sol dizde 3 yildir agrisi olan 25 yasinda bayan hasta agri, diz ekleminde kilitlenme ve dizini b&uum...

Ayşenur Oktay19.08.2013

Creutzfeldt-Jakob Hastalığı

63 yasinda erkek hasta son 5 aydir giderek artan kas gücü kaybi, kasilma sikayeti ile basv...

Süleyman Men05.08.2013

Siklops Lezyon

25 yas erkek sporcu, sol dizde ÖÇB tamiri sonrasi agri ve kilitlenme....

Ayşenur Oktay05.08.2013

Dizin Spontan Osteonekrozu

65 yasinda kadin hasta, sag dizde 2 aydir olan agri sikayeti ile basvurdu. Öyküsünde ...

Ali Balcı29.07.2013

Aksesuar Soleus Kası

20 yas erkek hasta, sol ayak bilegi arkasinda sislik....

Ayşenur Oktay22.07.2013

Joubert Sendromu

19 yasinda bayan hastaya bas agrisi sikayeti nedeniyle taniya yönelik kranial MRG incelemesi is...

Pelin Demir15.07.2013

Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom

16 yasinda bayan hasta karin agrisi sikayeti ile basvurdu....

Aynur Turan08.07.2013

Jüvenil Dev Fibroadenom

14 yasindaki kiz çocugunda, sag memede son 2 ayda gelisen ve asimetrik büyümeye ned...

Pelin Seher Öztekin01.07.2013

Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu

Postpartum dönemde siddetli bas agrisi ve mental durum bozuklugu olan kadin hastanin Kranyal MR...

Hasan Yiğit24.06.2013

Aksesuar/Duplike Orta Serebral Arter

33 yasinda erkek hastaya ait MR anjiyografi görüntüleri....

Hasan Yiğit17.06.2013

Kolloid Kist

Bas agrisi etiyolojisi arastirilan 15 yasinda bayan hasta, T1-agirlikli sagittal ve FLAIR transvers ...

Kamil Karaali10.06.2013

Frontonazal ensefalosel

Alinda sislik nedeni arastirilan yenidogan olgu, T2-agirlikli sagittal görüntü....

Kamil Karaali03.06.2013

Konvansiyonel Osteosarkom

Alinda sislik nedeni arastirilan yenidogan olgu, T2-agirlikli sagittal görüntü....

Çağla Tarhan27.05.2013

Soliter İntraduktal Papillom (eksizyonel biyopsi)

32 yasindaki kadin hastada sol memede son 1 ayda gelisen kanli meme basi akintisi mevcuttu...

Pelin Seher Öztekin20.05.2013

Nöbet etiyolojisi arastirilan 4 aylik olgu. T2-agirlikli transvers kesitler....

Kamil Karaali13.05.2013

Over Tekoma

Nöbet etiyolojisi arastirilan 4 aylik olgu. T2-agirlikli transvers kesitler....

Çağla Tarhan06.05.2013

Pantopaque Artıkları

Bas agrisi sikayeti olan 62 yasinda kadin hastaya kranyal MRG incelemesi gerçeklestirildi...

Hasan Yiğit29.04.2013

Epidermoid Kist

Bas agrisi sikayeti olan 32 yasinda kadin hastaya kranyal MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit22.04.2013

Tarsal (talokalkaneal) Koalisyon

Agri sikayeti olan 49 yasinda kadin ve 33 yasinda erkek, iki ayri olguya ayak bilegi MRG incelemesi ...

Hasan Yiğit15.04.2013

Superior Aortik Reses

49 yasinda kadin hastaya, BT incelemesinde sag paratrakeal kistik lezyon saptanmasi nedeniyle medias...

Hasan Yiğit08.04.2013

Persistan Trigeminal Arter

24 yasindaki erkek hastada bas dönmesi sikayeti vardi....

Hacer Fırat01.04.2013

Pigmente villonodüler sinovit

36 yasinda erkek hasta, sag dirsekte hareket kisitliligi ve sislik ile basvurdu...

Ali Balcı25.03.2013

Orbital Varis

13 yasinda, erkek hastada, sag gözde öne egilmekle ve ikinmakla artan, tek tarafli propito...

Serdar Korkmaz18.03.2013

İntraosseoz Lipom

Kalça agrisi ile basvuran 63 yasinda erkek hastaya kalça MRG incelemesi gerçekl...

Hasan Yiğit11.03.2013

Lemierre Sendromu

62 yasinda erkek hastada üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasinda 15 gündür devam eden...

Harun Çam04.03.2013

Uterin Leyomyosarkom

62 yasinda erkek hastada üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasinda 15 gündür devam eden...

Özlem Özkale Yavuz25.02.2013

Leriche Sendromu

50 yasinda erkek hasta, kladikasyo sikayeti ile basvurdu....

Ayşe Özdemir18.02.2013

Azygos Anterior Serebral Arter (ACA) Varyasyonu

33 yasinda erkek hasta, bas agrisi nedeniyle beyin MR ve anevrizma süphesiyle arterial MR anjio...

Havva Kalkan11.02.2013

Fibröz Displazi

14 yasinda erkek hasta sol kalçada agri sikayeti ile basvurdu....

Ayşe Özdemir04.02.2013

Hipofarinkste Hemanjiyom

Nefes darligi ve yutma güçlügü olan 39 yasinda kadin hastaya boyun MRG incelem...

Hasan Yiğit14.01.2013

Skafoid Avasküler Nekrozu (kırığa sekonder)

52 yasinda bayan hasta, sol el bileginde 6 aydir süren agri sikayeti ile basvuruyor...

Çağla Tarhan07.01.2013

Rektus Femoris Kasında Strain

46 yasinda bayan hasta, sag uylukda agri nedeniyle MR incelemesi yapildi....

Aynur Turan31.12.2012

Ozmotik Demyelinizasyon Sendromu

7 haftalik gebe olan 31 yasinda kadin hastaya bilinç kaybi ve tekrarlayan nöbetler neden...

Hasan Yiğit24.12.2012

Adrenolökodistrofi (ALD)

9 yasinda erkek hastada , kognitif fonksiyonlarda gerileme ve yürüme güçlü...

Hatice Arıöz10.12.2012

Yağdan Fakir Anjiyomyolipom

60 yasinda erkek hasta ultrasonografide sol böbrekte kitle saptanmasi nedeniyle MRG ile degerle...

Mustafa Seçil03.12.2012

Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati ve Apikal Anevrizma

67 yasinda erkek hasta kardiyak MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit26.11.2012

Hemanjiyom

57 yasinda kadin hastaya lumbosakral MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit19.11.2012

Schwannoma

32 yasinda bayan hasta, uyluk posteriorunda hassasiyet – ele gelen kitle....

Alev Dolu12.11.2012

Hipertrofik Olivar Dejenerasyon

58 yasinda hipertansiyonu olan ve tremor sikayetiyle basvuran hastaya beyin MRG tetkiki yapildi....

Kamil Karaali05.11.2012

Freiberg Hastalığı

9 yasinda bayan hasta, sol ayak 1. ve 2. parmakta agri....

Özlem Özkale29.10.2012

Şizensefali

39 yasinda erkek hasta nöbet nedeniyle nörolojiye basvuruyor. Normal sinirlarda EEG sonucu...

Kamil Karaali22.10.2012

Osteopoikiloz

45 yasinda erkek hastaya ayak bilegi MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit15.10.2012

Elastofibroma Dorsi

57 yasinda kadin hasta yaklasik 1 yildir devam eden her iki omuz altinda sislik ve agri yakinmasi il...

Hasan Yiğit01.10.2012

Serebral Hidatik Kist

28 yasinda erkek hastaya Kranyal MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit24.09.2012

Kolobomatöz Kist

2 yasinda kiz çocuguna orbita MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit17.09.2012

Triseps Tendon Rüptürü

45 yasinda erkek hasta, sag kolda travma sonrasi ani agri sikayeti ile basvuruyor....

Çağla Tarhan10.09.2012

Retrofaringeal Abse

6 yasinda bogaz agrisi ve boyunda sislik sikayeti olan erkek hasta...

Feride Kural03.09.2012

Haglund Sendromu

42 yasinda erkek hastaya topuk agrisi nedeniyle ayak bilegi MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit27.08.2012

Tolosa-Hunt Sendromu

Bas agrisi ve çift görme sikayeti olan ve nörolojik muayenesinde disa bakista kisit...

Hasan Yiğit30.07.2012

Ebstein Anomalisi

37 yasinda kadin hastaya endokardiyal fibroelastoz süphesiyle Kardiyak MRG incelemesi ger&ccedi...

Hasan Yiğit23.07.2012

Glisson Kapsülünün Psödolipomu

36 yasinda erkek hastaya, ultrasonografi incelemesinde hemanjiyoma ait olabilecek lezyonlar saptanma...

Hasan Yiğit16.07.2012

Abdominal Duvarda Endometriyozis

Batin sol bölümde agri yakinmasi olan 32 yasinda kadin hastaya pelvik MRG incelemesi ger&c...

Hasan Yiğit09.07.2012

Wallerian Dejenerasyonu

80 yasinda kadin hastaya serebrovasküler olay ön tanisi ile kranyal MRG incelemesi ger&cce...

Hasan Yiğit02.07.2012

Bronkojenik Kist

29 yasinda erkek hasta, Toraks BT incelemesinde mediastinal kist saptanmasi nedeniyle MRG incelemesi...

Hasan Yiğit25.06.2012

Lipoma Arboresens

45 yasinda erkek hastaya dizde sislik nedeniyle diz MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit18.06.2012

Mezenterik Pannikülit

63 yasinda kadin hasta, karin agrisi nedeniyle gerçeklestirilen ultrasonografi incelemesinde ...

Hasan Yiğit11.06.2012

Radial Bant (Transmantle) Bulgusu ve Olası Taylor'un Balon Hücreli Fokal Kortikal Displazisi

Epilepsi sikâyeti olan ve daha önce saptanan serebral lezyon nedeniyle takipte olan 29 ya...

Hasan Yiğit08.06.2012

Miksoma

62 yasinda kadin hasta, ekokardiyografi incelemesinde triküspit kapaga yapisik, trombus ya da k...

Hasan Yiğit04.06.2012

Kordoid Glioma

Yillardir bas agrisi yakinmasi olan mental retarde 36 yasinda kadin hasta...

Fazıl Gelal21.05.2012

Lhermitte-Duclos Hastalığı

Bas agrisi ve dengesizlik yakinmasi olan 30 yasinda kadin hasta...

Fazıl Gelal14.05.2012

Koroid Pleksus Papillomu

Bas agrisi ve dengesizlik yakinmasi olan 30 yasinda kadin hasta...

Fazıl Gelal07.05.2012

Miçetoma

Bas agrisi ve burun akintisi yakinmasi olan 58 yasinda erkek hasta...

Nezahat Erdoğan28.04.2012

Mesane Herniasyonu

Sag inguinal agri ve sislik yakinmasi olan 50 yasinda erkek hasta...

Merve Gürsoy21.04.2012

Myositis Ossifikans

Sol kalça agrisi yakinmasi olan 35 yasinda kadin hasta...

Merve Gürsoy14.04.2012

Anteromedial Meniskofemoral Ligaman

Kronik diz agrisi nedeniyle basvuran 21 yasindaki kadin hastanin fizik bakisinda patolojik bulgu sap...

Şebnem Örgüç07.04.2012

Glomus Karotikum

Yutma güçlügü yakinmasi olan 43 yasinda erkek olgu...

Canan Altay14.03.2012

Akuaduktal Stenoz

27 yasinda G1P0 kadin olgu, gebeligin 18. haftasinda obstetrik USG ve ardindan fetal MRG incelemeler...

Melike Bedel Koruyucu07.03.2012

Galen ven malformasyonu

Uzun süredir devam eden ve bir haftadir hiç geçmeyen basagrisi; 2-3 gün &oum...

Levent Karakaş28.02.2012

Gliomatozis Serebri

Basagrisi ve sol hemiparezi yakinmasi olan 61 yasinda erkek hasta...

Fazıl Gelal21.02.2012

Primer Sinoviyal Kondromatozis

Ayak bileginde kronik agri yakinmasi olan 24 yasinda erkek hasta...

Fazıl Gelal14.02.2012

Menenjiomu taklit eden metastatik malign melanoma

Ayak bileginde kronik agri yakinmasi olan 24 yasinda erkek hasta...

Fazıl Gelal14.02.2012

Aksesuar Naviküler Sendromu

Sag ayak bilegi medialinde sislik ve agri olan 19 yasinda erkek hasta....

Levent Karakaş07.02.2012

Hamatumda Akciğer Ca metastazı

Sol el bileginde agri yakinmasi olan 62 yasinda erkek hasta...

Levent Karakaş07.02.2012

Gebelik kusmalarına bağlı Wernicke Ensefalopatisi

34 yasinda kadin. Alti haftadir bulanti ve kusma yakinmasi olan 16 haftalik gebe olguda görme b...

Fazıl Gelal07.01.2012

Büyük oksipital sinir (arnold siniri) schwannomu

37 yasinda erkek hasta on yildir ense bölgesinde ara ara siddetlenen agri ve ele gelen kitle ya...

Melda Apaydın28.12.2011

Enfekte pes anserin bursit

61 y kadin hasta, sag bacak proksimalinde medialde agri ve sislik....

Ayşenur Oktay21.12.2011

İzole kortikal ven trombozu

30 yasinda kadin hastada dogum yaptiktan 5 gün sonra baslayan bas agrisi ve sag hemiparezi mevc...

Süleyman Men14.12.2011

Myositis Ossifikans

Sol kalça lateralinde agri olan 10 yasinda kiz olgu...

Ayşenur Oktay07.12.2011

Klatskin Tumörünü taklit eden safra kesesi kanseri

57 yasindaki kadin hasta kilo kaybi ve karin agrisi sikayetleri ile basvurdu. Yapilan fizik muayened...

Özgür Öztekin30.11.2011

Nörofibromatozis tip 2

16 yasinda kiz hastada bilateral isitme azligi ve tinnitus yakinmasi mevcuttu...

Canan Altay24.11.2011

Kalçanın rotator kılıf lezyonu

55 y kadin hasta, sol kalça lateralinde ağrı...

Ayşenur Oktay24.11.2011

Dalak Hamartomu

37 yasinda kadin olguda, dispeptik sikayetler nedeni ile yapilan abdominal ultrasonografide dalakta ...

Şebnem Karasu17.11.2011

Spinal Hemanjioblastoma

53 yasinda erkek hastada 3 yildir devam eden ve son 6 aydir siddetlenen, kollarda ve bacaklarda uyus...

Fazıl Gelal10.11.2011

Paraspinal Schwannoma

5 yildir 3 ay arayla tekrarlayan, sag uyluk ön yüzünde biçak batar tarzda 3...

Fazıl Gelal30.10.2011

Non-Hodgkin Lenfomaya bağlı bilateral Lakrimal bez Tutulumu

65 yasinda erkek hastada son 1 yildir her iki göz kapagi arka dis kisminda agrisiz sislik yakin...

Canan Altay17.10.2011

Septik olekranon bursitis

45 yasinda erkek hastada 3 haftadir devam eden kol agrisi, kolunu kullanmakta güçlü...

Özgür Öztekin10.10.2011

Subakromiosubdeltoid bursada pirinç tanesi cisimcikleri - Ankilozan Spondilit

1 ay önce sag omuzda agri yakinmasi baslayan, sonrasinda her iki kalça ve sol dizde de a...

Levent Karakaş30.09.2011

Matür Kistik Teratom (Dermoid Kist)

Karin agrisi nedeni ile basvuran 23 yasindaki kadin olguda ultrasonografide pelvik yerlesimli kistik...

Ahmet Tekeşin20.09.2011

Hipofizer Makroadenom (nekrotik)

15-20 gün önce baslayan bas agrisi yakinmasi olan 66 yasinda erkek hasta...

Fazıl Gelal08.09.2011

Primer SSS Lenfoması

1 aydir halsizlik, dengesizlik ve inkontinans yakinmalari olan 68 yasinda kadin hasta...

Fazıl Gelal27.08.2011

Tuberkulom

Denge ve yürüme bozuklugu olan, 4 yildir Parkinson tedavisi gören 56 yasinda erkek ha...

Fazıl Gelal22.08.2011

Matür Teratom

52 yasina erkek hastaya Lomber MRG incelemesi gerçeklestirildi....

Hasan Yiğit20.08.2011

Renal Hücreli Karsinomun Yumuşak Doku Metastazları

Her iki uylukta agrili sislik yakinmasi olan 57 yasinda erkek hasta...

Fazıl Gelal14.08.2011

Perikardiyal Kist

Toraks BT incelemesinde sag parakardiyak kist saptanan 31 yasinda erkek hastaya MRG incelemesi ger&c...

Hasan Yiğit13.08.2011

Serebral Venöz Tromboz ve Hemorajik Venöz İnfarkt

6 gün önce sezeryan ile dogum yapmis olan 23 yasindaki hasta nöbet geçirmesi &...

Fazıl Gelal08.08.2011

İntrakranyal Hipotansiyon Sendromu

Bir hafta önce epidural anestezi ile dogum yapmis olan 24 yasindaki hastada ani gelisen diplopi...

Emray Akkoç28.07.2011

Parankimal, Dural ve Kalvaryal Metastazlar

Meme ca öyküsü olan 65 yasinda kadin olgu, 1 aydir bulanti, kusma ve uyku hali yakinm...

Emray Akkoç21.07.2011

CADASIL

39 yasinda erkek hasta 3 yildan beri devam eden ruhsal çöküntü, duygu durum bo...

Figen Erkuş14.07.2011

Kranyal Kist Hidatik

16 yasinda, erkek olgu, son 1 aydir gittikçe artan basagrisi, bulanti ve yeni baslangiç...

Ayşegül Oygen07.07.2011

Skapulada osteoid osteoma

Sag omuzda agri yakinmasi olan 27 yasindaki kadin olgu...

Fazıl Gelal28.06.2011

Rüptüre Ve Enfekte Baker Kisti

28 yasinda erkek olguda diz çevresi ve krurisde agri yakinmasi var....

Uğur Demir21.06.2011

Hepatoselüler Karsinom (HSK)

Karaciger sirozu nedeni ile takip edilen, USG’de karacigerde kitle saptanmasi üzerine &uu...

Şebnem Karasu14.06.2011

Ön çapraz bağ mukoid dejenerasyonu

Bilinen travmasi olmayan 51 yasinda kadin olgu, popliteal fossada agri yakinmasi ile basvurdu. Fizik...

Canan Altay07.06.2011

İntrasellar Kraniofaringioma

Bulanti ve kusma yakinmasi olan 71 yasindaki erkek hastada sol gözde pitoz ve göz hareketl...

Fazıl Gelal28.05.2011

Tumefaktif Multipl Skleroz

Birkaç gündür beceriksizlik ve sag hemiparezi ortaya çikan 6 yasinda erkek &...

Süleyman Men21.05.2011

Hipotalamik Tuberkulom

Suprasellar kitle nedeniyle izlemde olan 66 yas erkek olguda Trans Uretral Rezeksiyon operasyonu son...

Fazıl Gelal14.05.2011

Metil Alkol Entoksikasyonu

Ani baslangiçli bilinç kaybi gelisen 41 yasinda kadin hastada kranial BT ve 3 ay sonra...

Fazıl Gelal07.05.2011