AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Burcu Savran Dr. Elif Aktaş
Hasta 43 Yaş, kadın
Olgu Sağ omuzda giderek artan şişlik ve ağrı şikayetiyle gelen 43 yaşında kadın olgu.

1) Sağ omuz ön-arka grafi (a)
OLGUYU GÖRÜNTÜLE