AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Hayri OĞUL
Hasta - Yaş, erkek
Olgu Aşağıda  bir yada birden çok sayıda omuzu çıkan beş farklı hastaya ait axiyal planda elde olunmuş omuz MR görünt&...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE