AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı54
Olgu54 yaşında, karın ağrısı ve  şişkinlik şikayetleri olan erkek hastaya yapılan USG’ de batı...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Fatma KULALI
Hasta 40 Yaş, kadın
Olgu Üriner şikayetleri nedeniyle abdomen US yapılan 40 yaşında kadın hastada karaciğer kitlesi saptanmış olup, akabinde elde olunan üst ...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE