AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Diğdem KURU ÖZ
Hasta 62 Yaş, erkek
Olgu Sol yan ağrısı, ateş, idrar yaparken yanma şikayeti ile acil servise başvuran ve yatışı sırasında yapılan tetkiklerinde tPSA:22,87 bulunan...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE