AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Okan Çakır- Dr. Hayri Oğul - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD.
Hasta 15 Yaş, kadın
Olgu Olgu 15 yaşında kadın hasta 1 aydır devam eden sol ayak başparmak tabanında plantar yüzeyde ağrı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE