AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Şehnaz Evrimler, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Hasta 50 Yaş, kadın
Olgu 50 yaşında kadın hastanın pelvik ultrasonografi tetkikinde kitle saptanması nedeniyle çekilen alt abdomen MR incelemeye ait verilen gö...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE