AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Fuldem Mutlu
Hasta 50 Yaş, kadın
Olgu Nonspesifik karın ağrısı nedeniyle yapılan acil US  sonrasında gerçekleştirilen BT incelemede sol anterior pararenal alanda dü...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE
<