AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Yaşar TÜRK, Dr. Atakan KÜSKÜN
Hasta 37 Yaş, kadın
Olgu Uzun zamandır baş - boyunun sağ tarafında ve sol dizinde uyuşukluk ve bazen istemsiz hareketler şikayetleri ile nöroloji polikliniğine ba...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE