AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Farid VALİAGHAYEV, Dr. Uğur TOPRAK
Hasta 25 Yaş, erkek
Olgu Son bir haftadır sol kolda ve bacakta uyuşma, sol gözde çift görme yakınması olan 25 yaşındaki hasta. Uyuşma yakınması 3-4 g...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE