AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Bahar ATASOY, Dr. Ayşe ARALAŞMAK
Hasta 69 Yaş, erkek
Olgu Çenede şişlik şikayeti nedeniyle yapılan boyun MRG incelemesinde sol submandibuler loj yerleşimli 5 cm boyutunda kitlesel lezyon saptanan ...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE