AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Elif AKTAŞ, Dr. Burcu SAVRAN
Hasta 36 Yaş, kadın
Olgu Sağ yüzde infraauriküler bölgede 3 yıldır giderek artan şişlik şikayeti bulunan 36 yaşındaki kadın hastanın Boyun MR tetkikin...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE