AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Selçuk AKKAYA
Hasta 68 Yaş, erkek
Olgu 68 yaşında erkek hasta, aritmi etyolojisi araştırılıyor....
OLGUYU GÖRÜNTÜLE