AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Doç.Dr. Betül Emine DERİNKUYU
Hasta 15 Yaş, erkek
Olgu 15 yaşında erkek hasta, 10 yıl önce tip 1 Diabetes mellitus tanısı almış. Büyüme-gelişme geriliği ve hafif düze...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE