AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar DR. ŞAFAK PARLAK, DR. RAHŞAN GÖÇMEN
Hasta 0 Yaş, kadın
Olgu 34 haftalık prematüre doğum öyküsü ve nöbeti olan 4 aylık kız hasta.

Beyine yönelik; Aksiyel T2A (a, b, c...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE