AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Mehmet Emin Adin
Hasta 65 Yaş, kadın
Olgu Klinik prezentasyon: Baş ağrısı

MR inceleme;  Axial precontrast T1 VIBE, axial precontrast CISS, axial T2, STIR, axial postcontras...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE