AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı63
Olgu63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her ...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. Elif GÜNDOĞDU, Dr. Selma UYSAL RAMADAN
Hasta 21 Yaş, kadın
Olgu 21 yaş kadın hasta primer amenorre....
OLGUYU GÖRÜNTÜLE